EDAL resources

Resurskategorier

Använd resurserna på EDAL med hjälp av de filter som visas på höger sida av skärmen. Filtren är indelade i följande kategorier:

  • Filtrera med resurskategori
  • Filtrera med resursnyckelord
  • Filtrera med resursland
  • Filtrera med resursdatum

Resurskategorierna delas i sin tur in i följande underkategorier:

Lagstiftning

Innehåller underkategorierna nationell lagstiftning, europeiska rättsakter och internationella rättsakter.

Dokumentation

Här finns resurser från UNHCR och andra FN-organ, ICRC, mellanstatliga organisationer och andra nationella och internationella organisationer.

Praxis

Här återges i allmänhet rättsfall som citeras i referaten. (Här visas inte EDAL-referat utan originalavgöranden.)

Landsöversikter

EDAL:s landsöversikter har skrivits av de nationella experter som ansvarar för att upprätta referat. I landsöversikterna finns information om det rättsliga ramverk som gäller för det aktuella landets asylsystem.

Urvalskalkriterier för ärenden och stilguide för sammanfattning
Ärandesammanfattningsmall
Keyword translations and glossary

Om Resurser

Bland de resurser som finns tillgängliga på EDAL ingår landsöversikter, asyllagstiftning från de länder som medverkar i projektet, rättsfall om asylrätt,* dokument som citeras i avsnittet ”övriga citerade källor” i EDAL:s målreferat, samt viktiga europeiska och internationella rättsakter.

*observera att avsnittet ”Praxis” inte innehåller EDAL:s referat – utan endast originalavgöranden.

Dessa resurser är inte uttömmande och vi fortsätter att utveckla innehållet och erbjuder åtkomst till nya resurser allteftersom de blir tillgängliga.