SV - EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1052/2013 av den 22 oktober 2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur)

Attachment(s): 
Resource category: 
Legislation
European Instruments,
Resource date: 
22-10-2013