SV -EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna

Attachment(s): 
Resource category: 
Legislation
European Instruments,
Resource date: 
16-12-2008