Latest News


UK: Supreme Court reiterates that a refugee cannot be removed until claim is assessed

Date: 
Friday, March 19, 2021

On 19 March 2021, the Supreme Court of the United Kingdom handed down its judgment in G v G [2021] UKSC 9. The case concerns G, an eight-year-old national of South Africa whose mother applied for international protection in the UK listing G as a dependent and whose father had brought international child abduction proceedings for under the Hague Convention the breach of his right to custody of his child.

C-768/19: AG Hogan gives opinion on the point at which a person’s ‘minor’ status is assessed in order to determine whether that minor and another person are ‘family members’

Date: 
Thursday, March 25, 2021

On 25 March 2021, AG Hogan published an opinion in Bundesrepublik Deutschland v SE (C‑768/19). The request for preliminary ruling arises in proceedings between S.E and the Federal Republic of Germany concerning the refus

Communicated case against Poland

Date: 
Friday, March 26, 2021

Z.E. and Others v Poland (Application no. 4457/18) concerns the applicant Z.E and her four children, who are Russian nationals of Chechen origin. In 2013, the applicants were stopped while crossing the Polish border with Z.E’s husband. Various sets of asylum proceedings ensued and ultimately ended in a refusal.

Latest Cases


Sökandes ursprungsland: Unknown

Migrationsöverdomstolen beslutade att hänföra en sökandes överklagande om överföring under Dublinförordningen till en administrativ myndighet utgör ett brott mot den sökandes rätt till effektivt rättsmedel. 

Sökandes ursprungsland: Unknown

Migrationsöverdomstolen fann att frågan om tidsfrist för överföring av en sökande enligt artikel 29.1 Dublinförordningen har löpt ut inte har betydelse för fastställandet av ansvarig medlemsstat och ska därför inte omfattas av domstolens prövning av överklagande av överföringsbeslut enligt Dublinförordningen. 

Sökandes ursprungsland: Syria

Sökandena ansökte om asyl i Sverige och uppgav att de kom från Syrien. Utredning visade dock att Sökandena rest in i Ungern via Serbien och ansökt om asyl i Ungern före inresan till Sverige. Migrationsöverdomstolen fann att det inte förelåg sådan allvarliga brister i asylförfarandet och mottagningsvillkoren i Ungern, att det var omöjligt att överföra de Sökande till Unger i enlighet med Dublinförordningen. Två av de Sökande var små barn och skulle de Sökande ha överförts till Ungern fanns en överhängande risk för långa väntetider och lång tid i förvar innan de Sökande kunde få sina ansökningar prövade, vilket skulle innebära en mycket negativ påverkan på barnens hälsa och utveckling. En överföring av de Sökande under omständigheterna skulle därför i Migrationsöverdomstolens mening inte var förenligt med principen om barnens bästa. Med avslag av Migrationsverkets överklagande beslutade Migrationsöverdomstolen de Sökandes asylansökningar skulle prövas i Sverige.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).