Latest News


Finland: Supreme Administrative Court ruling that mere suspicion cannot exceed evidence threshold for exclusion clauses relating to membership of terrorist organisation

Date: 
Tuesday, January 12, 2021

On 12 January 2021, the Supreme Administrative Court of Finland ruled in case KHO: 2021: 6 that mere suspicion or speculation is not sufficient to exceed the evidence threshold for the application of exclusion clauses in relation to membership of terrorist organisation.

Germany: Higher Administrative Court cancels removal of international protection beneficiary to Greece

Date: 
Thursday, January 21, 2021

On 21 January 2021, the Higher Administrative Court of North Rhine Westphalia published its judgment concerning the removal of an Eritrean national to Greece.
 

CCPR: Failure of Italian authorities to respond promptly to distress calls from sinking vessel

Date: 
Wednesday, January 27, 2021

On 27 January 2021, the Human Rights Committee published its views concerning the communication CCPR/C/130/D/3042/2017 submitted by A.S, D.I O.I and G.D on their own behalf and on behalf of 13 of their relatives who were on board a vessel that shipwrecked in the Mediterranean Sea in October 2013, causing the estimated death of more than 200 people.
 

Latest Cases


Sökandes ursprungsland: Unknown

Migrationsöverdomstolen beslutade att hänföra en sökandes överklagande om överföring under Dublinförordningen till en administrativ myndighet utgör ett brott mot den sökandes rätt till effektivt rättsmedel. 

Sökandes ursprungsland: Unknown

Migrationsöverdomstolen fann att frågan om tidsfrist för överföring av en sökande enligt artikel 29.1 Dublinförordningen har löpt ut inte har betydelse för fastställandet av ansvarig medlemsstat och ska därför inte omfattas av domstolens prövning av överklagande av överföringsbeslut enligt Dublinförordningen. 

Sökandes ursprungsland: Syria

Sökandena ansökte om asyl i Sverige och uppgav att de kom från Syrien. Utredning visade dock att Sökandena rest in i Ungern via Serbien och ansökt om asyl i Ungern före inresan till Sverige. Migrationsöverdomstolen fann att det inte förelåg sådan allvarliga brister i asylförfarandet och mottagningsvillkoren i Ungern, att det var omöjligt att överföra de Sökande till Unger i enlighet med Dublinförordningen. Två av de Sökande var små barn och skulle de Sökande ha överförts till Ungern fanns en överhängande risk för långa väntetider och lång tid i förvar innan de Sökande kunde få sina ansökningar prövade, vilket skulle innebära en mycket negativ påverkan på barnens hälsa och utveckling. En överföring av de Sökande under omständigheterna skulle därför i Migrationsöverdomstolens mening inte var förenligt med principen om barnens bästa. Med avslag av Migrationsverkets överklagande beslutade Migrationsöverdomstolen de Sökandes asylansökningar skulle prövas i Sverige.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).