Latest News


UK: High Court rules Home Office’s work policy for asylum seekers as unlawful and against the best interest of the child

Date: 
Monday, October 4, 2021

On 4th October, the UK High Court gave its judgment in a case concerning a 24-year-old Honduran citizen who claimed asylum in the UK with his wife and then 21-month-old daughter in 2018.

CRC: Declares Switzerland did not consider the best interests of the child in a removal decision to Bulgaria

Date: 
Wednesday, October 6, 2021

On 6th October 2021, the Committee on the Rights of the Child gave their decision in the case of MKAH v Switzerland. This case was brought by the Centre Suisse pour la defense des droits des migrants (CDSM) with a joint third party intervention from the AIRE Centre, ECRE and the Dutch Council for Refugees. It concerned a stateless Palestinian boy who was born in a refugee camp in Damascus, Syria.

CRPD: Rules Sweden's decision to deport Afghan would deteriorate his mental health condition

Date: 
Monday, October 11, 2021

On the 11th October, the Committee on the Rights of Persons with Disabilities made its recommendations to Sweden concerning the case of ZH. This case involved an Afghan national who applied for asylum in Sweden in 2008.

Latest Cases


Sökandes ursprungsland: Unknown

Migrationsöverdomstolen beslutade att hänföra en sökandes överklagande om överföring under Dublinförordningen till en administrativ myndighet utgör ett brott mot den sökandes rätt till effektivt rättsmedel. 

Sökandes ursprungsland: Unknown

Migrationsöverdomstolen fann att frågan om tidsfrist för överföring av en sökande enligt artikel 29.1 Dublinförordningen har löpt ut inte har betydelse för fastställandet av ansvarig medlemsstat och ska därför inte omfattas av domstolens prövning av överklagande av överföringsbeslut enligt Dublinförordningen. 

Sökandes ursprungsland: Syria

Sökandena ansökte om asyl i Sverige och uppgav att de kom från Syrien. Utredning visade dock att Sökandena rest in i Ungern via Serbien och ansökt om asyl i Ungern före inresan till Sverige. Migrationsöverdomstolen fann att det inte förelåg sådan allvarliga brister i asylförfarandet och mottagningsvillkoren i Ungern, att det var omöjligt att överföra de Sökande till Unger i enlighet med Dublinförordningen. Två av de Sökande var små barn och skulle de Sökande ha överförts till Ungern fanns en överhängande risk för långa väntetider och lång tid i förvar innan de Sökande kunde få sina ansökningar prövade, vilket skulle innebära en mycket negativ påverkan på barnens hälsa och utveckling. En överföring av de Sökande under omständigheterna skulle därför i Migrationsöverdomstolens mening inte var förenligt med principen om barnens bästa. Med avslag av Migrationsverkets överklagande beslutade Migrationsöverdomstolen de Sökandes asylansökningar skulle prövas i Sverige.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).