Latest News


Malta: Court orders release of a migrant who was detained on the basis of medical reasons

Date: 
Thursday, October 29, 2020

On 29 October 2020, the Maltese Court of Magistrates decided that the detention of an Ivorian national, on the basis of medical reasons, had no basis in law and therefore ordered his release.
 
The Court underlined that it had encountered several cases in which people were detained without a legal basis and expressed its concern regarding the impact of such detention on the rule of law.  
 

France: Non-FGM Somalian children and adolescents form a social group under the Geneva Convention

Date: 
Wednesday, November 4, 2020

On 4 November 2020, the French National Court of Asylum published its decision, in which it concluded that Somalian children and adolescent girls who are not subjected to FGM, constitute a social group under the Geneva Convention
 

CRC: Violation of Article 3 and 12 CRC by failing to exercise children’s right to be heard pending a Dublin transfer

Date: 
Friday, October 30, 2020

On 30 October 2020, the Committee on the Rights of the Child adopted its views, under Article 10(5) of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (CRC), concerning the communication (

Latest Cases


Sökandes ursprungsland: Unknown

Migrationsöverdomstolen beslutade att hänföra en sökandes överklagande om överföring under Dublinförordningen till en administrativ myndighet utgör ett brott mot den sökandes rätt till effektivt rättsmedel. 

Sökandes ursprungsland: Unknown

Migrationsöverdomstolen fann att frågan om tidsfrist för överföring av en sökande enligt artikel 29.1 Dublinförordningen har löpt ut inte har betydelse för fastställandet av ansvarig medlemsstat och ska därför inte omfattas av domstolens prövning av överklagande av överföringsbeslut enligt Dublinförordningen. 

Sökandes ursprungsland: Syria

Sökandena ansökte om asyl i Sverige och uppgav att de kom från Syrien. Utredning visade dock att Sökandena rest in i Ungern via Serbien och ansökt om asyl i Ungern före inresan till Sverige. Migrationsöverdomstolen fann att det inte förelåg sådan allvarliga brister i asylförfarandet och mottagningsvillkoren i Ungern, att det var omöjligt att överföra de Sökande till Unger i enlighet med Dublinförordningen. Två av de Sökande var små barn och skulle de Sökande ha överförts till Ungern fanns en överhängande risk för långa väntetider och lång tid i förvar innan de Sökande kunde få sina ansökningar prövade, vilket skulle innebära en mycket negativ påverkan på barnens hälsa och utveckling. En överföring av de Sökande under omständigheterna skulle därför i Migrationsöverdomstolens mening inte var förenligt med principen om barnens bästa. Med avslag av Migrationsverkets överklagande beslutade Migrationsöverdomstolen de Sökandes asylansökningar skulle prövas i Sverige.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).