SL - DIREKTIVA SVETA 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje medna

Attachment(s): 
Resource category: 
Legislation
European Instruments,
Resource date: 
29-04-2004