SL - DIREKTIVA 2008/115/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

Attachment(s): 
Resource category: 
Legislation
European Instruments,
Resource date: 
16-12-2008