SK - SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území

Attachment(s): 
Resource category: 
Legislation
European Instruments,
Resource date: 
16-12-2008