PL - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1052/2013 z dnia 22 października 2013 r. ustanawiające europejski system nadzorowania granic (EUROSUR)

Attachment(s): 
Resource category: 
Legislation
European Instruments,
Resource date: 
22-10-2013