Middelen

Middelencategorie is onderverdeeld in:
Wetgeving

Bevat de subcategorieën nationale wetgeving, Europese instrumenten en internationale instrumenten.

Documentatie

Hier vindt u middelen van de UNHCR en andere instanties van de Verenigde Naties, de ICRC, NGO’s en andere internationale en nationale organisaties.

Jurisprudentie

Dit onderdeel bevat meestal zaken die in de samenvattingen worden geciteerd (dit onderdeel bevat geen zaaksamenvattingen van de EDAL, maar oorspronkelijke besluiten).

Landenoverzicht

De EDAL-landenoverzichten werden door de nationale deskundigen die de zaaksamenvattingen hebben gemaakt samengesteld. De overzichten geven informatie over de rechtsstructuur van het asielsysteem van het betreffende land.

Criteria voor het selecteren van zaken en stijlgids voor het maken van zaaksamenvattingen
Template zaaksamenvatting
Keyword translations and glossary

Over middelen

Bekijk EDAL-middelen door het gebruik van filters aan de rechterkant en die zijn gerangschikt op grond van de volgende titels:

  • Filter op middelencategorie
  • Filter op middelentrefwoord
  • Filter op middelenland
  • Filter op middelendatum

De middelen die in de EDAL beschikbaar zijn, zijn o.a. Landenoverzichten van de EDAL, asielwetgeving uit landen die aan het project deelnemen, asieljurisprudentie,* documenten waaraan gerefereerd wordt in het onderdeel “andere geciteerde bronnen” van zaaksamenvattingen van de EDAL, evenals belangrijke Europese en Internationale rechtsinstrumenten.

*opmerking: het onderdeel ‘Jurisprudentie’ bevat geen samenvattingen zaaksamenvattingen van de EDAL – alleen oorspronkelijke besluiten.

Middelen die in de EDAL zijn vermeld zijn niet uitputtend. We streven ernaar op de inhoud voort te bouwen en nieuwe middelen te promoten en delen naarmate ze beschikbaar worden.