Nederland - ABRvS, 20 Juli 2007, 200608939/1

Land van besluit:
Land van herkomst:
Date of Decision:
20-07-2007
Citation:
AJDCoS, 20 July 2007, 200608939/1
Court Name:
Administrative Jurisdiction Division of the Council of State
National / Other Legislative Provisions:
Fourth Geneva Convention 1949
Fourth Geneva Convention 1949 - Art 3
Additional Protocol II 1977
Additional Protocol II 1977 - Art 1(1)
Additional Protocol II 1977 - Art 1(2)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Kop: 
Keywords: Subsidiaire bescherming, binnenlands gewapend conflict. Aanwezigheid binnenlands gewapend conflict beoordeeld aan de hand van internationaal humanitair recht.
Feiten: 
Dit betreft het hoger beroep van de staatssecretaris tegen de uitspraak van Rechtbank Assen, van 1 december 2006 (06/54996,06/55003, 06/55005, 06/54991,06/55000 and 06/55004). De asielzoekers, Roma uit Kosovo betogen dat zij in aanmerking komen voor bescherming op grond van artikel 15c DRi. Zij doen hierbij in het bijzonder een beroep op de slechte positie van Roma in Kosovo. In geschil is de vraag of er sprake is van een binnenlands gewapend conflict.
Besluit en motivering: 
Op grond van deze bepalingen van internationaal humanitair recht moet geconcludeerd worden dat sprake is van een binnenlands gewapend conflict indien een georganiseerde gewapende groep met een verantwoordelijk bevel in staat is op het grondgebied van een land of een gedeelte daarvan militaire operaties uit te voeren jegens de strijdkrachten van de autoriteiten van dat land. Deze operaties dienen dan aanhoudend en samenhangend van aard te zijn, wil sprake zijn van een gewapend conflict. Ongeregeldheden en spanningen, zoals rellen, leiden niet tot de conclusie dat sprake is van een zodanig conflict
Uitkomst: 
Hoger beroep gegrond.