Latest News


UK: Automatic expulsion after prison sentence and best interest of the child

Date: 
Friday, September 4, 2020

On 4 September 2020, the Court of Appeal (Civil Division) (the Court) published its judgment in the case of HA (Iraq) v Secretary of State for the Home Department [2020] EWCA Civ 1176 concerning, inter alia, the appeal of automatic expulsion arising from criminal convictions and the best interest determinations of children.

CJEU: Article 46 of the Procedures Directive does not preclude short time-limits in the case of subsequent applications

Date: 
Wednesday, September 9, 2020

On 9 September 2020, the CJEU delivered its judgment C-651/19 on the interpretation of Article 46 of the

AG Opinion on access to the labour market for asylum seekers subject to a Dublin transfer

Date: 
Thursday, September 3, 2020

On 3 September 2020, Advocate General Richard de la Tour delivered his opinion in joined cases C-322/19 and C-385/19 on the request for a preliminary ruling regarding the interpretation of Article 15(1) of the Reception Conditions Directive 

Latest Cases


Land van herkomst: Syria

Indien een vreemdeling, in verband met de behandeling van zijn asielaanvraag, de aanwijzing krijgt zich beschikbaar te houden in een beperkte ruimte, kan dit in strijd zijn  met artikel 5 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (“EVRM”). Bij zijn beoordeling zal de Rechtbank alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten nemen, in het bijzonder  van belang is de aard, de duur, het effect en de tenuitvoerlegging van de maatregel.

Land van herkomst: Syria

Een besluit van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de “staatssecretaris”), van de Nederlandse staat, kan in strijd worden verklaard met: (i) artikel 3.37e van het Voorschrift Vreemdelingen 2000, indien zulk besluit, aangaande de vraag of een land kwalificeert als een veilig derde land, niet gebaseerd is op meerdere bronnen van informatie; en/of, (ii) artikelen 3:2 en 3:46 van de Algemene Wet Bestuursrecht op basis van de vereisten dat alle besluiten van de staatssecretaris (a) zorgvuldig  zijn voorbereid en (b) voorzien van een deugdelijke motivering. 

Land van herkomst: Afghanistan

De overdracht van asielzoekers van België naar Oostenrijk, onder de Dublin-reglementering, is strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel, aangezien de overheid het heeft nagelaten om informatie te bekomen over wat de gevolgen zijn van het moratorium op de behandeling van asielaanvragen in Oostenrijk.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).