Latest News


Malta: Court orders release of a migrant who was detained on the basis of medical reasons

Date: 
Thursday, October 29, 2020

On 29 October 2020, the Maltese Court of Magistrates decided that the detention of an Ivorian national, on the basis of medical reasons, had no basis in law and therefore ordered his release.
 
The Court underlined that it had encountered several cases in which people were detained without a legal basis and expressed its concern regarding the impact of such detention on the rule of law.  
 

France: Non-FGM Somalian children and adolescents form a social group under the Geneva Convention

Date: 
Wednesday, November 4, 2020

On 4 November 2020, the French National Court of Asylum published its decision, in which it concluded that Somalian children and adolescent girls who are not subjected to FGM, constitute a social group under the Geneva Convention
 

CRC: Violation of Article 3 and 12 CRC by failing to exercise children’s right to be heard pending a Dublin transfer

Date: 
Friday, October 30, 2020

On 30 October 2020, the Committee on the Rights of the Child adopted its views, under Article 10(5) of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (CRC), concerning the communication (

Latest Cases


Land van herkomst: Syria

Indien een vreemdeling, in verband met de behandeling van zijn asielaanvraag, de aanwijzing krijgt zich beschikbaar te houden in een beperkte ruimte, kan dit in strijd zijn  met artikel 5 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (“EVRM”). Bij zijn beoordeling zal de Rechtbank alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten nemen, in het bijzonder  van belang is de aard, de duur, het effect en de tenuitvoerlegging van de maatregel.

Land van herkomst: Syria

Een besluit van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de “staatssecretaris”), van de Nederlandse staat, kan in strijd worden verklaard met: (i) artikel 3.37e van het Voorschrift Vreemdelingen 2000, indien zulk besluit, aangaande de vraag of een land kwalificeert als een veilig derde land, niet gebaseerd is op meerdere bronnen van informatie; en/of, (ii) artikelen 3:2 en 3:46 van de Algemene Wet Bestuursrecht op basis van de vereisten dat alle besluiten van de staatssecretaris (a) zorgvuldig  zijn voorbereid en (b) voorzien van een deugdelijke motivering. 

Land van herkomst: Afghanistan

De overdracht van asielzoekers van België naar Oostenrijk, onder de Dublin-reglementering, is strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel, aangezien de overheid het heeft nagelaten om informatie te bekomen over wat de gevolgen zijn van het moratorium op de behandeling van asielaanvragen in Oostenrijk.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).