Latest News


C-507/19: CJEU interprets Article 12(1)(a) QD as referring to ‘effective access to territory’

Date: 
Wednesday, January 13, 2021

On 13 January 2021, the CJEU ruled, in case C-507/19 Bundesrepublik Deutschland v XT, on the interpretation of Article 12 of the Qualification Directive (Directive 2011/95).

C-441/19: CJEU delivers judgment concerning return decisions and the investigation into adequate reception facilities for unaccompanied minors in the State of return

Date: 
Thursday, January 14, 2021

On 14 January 2021, the CJEU published its judgment in TQ v Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (State Secretary for Justice and Security) (C-441/19) concerning the interpretation of, inter alia, Article 6(1) and Article 8(1) of the Return Directive (

Communicated cases against Greece (application no. 19614/20) and the Netherlands (application no. 64534/19)

Date: 
Monday, January 18, 2021
  • A.B v Greece (application no. 19614/20) concerns the living conditions of a pregnant woman in the Pyli hotspot on the island of Kos.

Latest Cases


Land van herkomst: Syria

Indien een vreemdeling, in verband met de behandeling van zijn asielaanvraag, de aanwijzing krijgt zich beschikbaar te houden in een beperkte ruimte, kan dit in strijd zijn  met artikel 5 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (“EVRM”). Bij zijn beoordeling zal de Rechtbank alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten nemen, in het bijzonder  van belang is de aard, de duur, het effect en de tenuitvoerlegging van de maatregel.

Land van herkomst: Syria

Een besluit van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de “staatssecretaris”), van de Nederlandse staat, kan in strijd worden verklaard met: (i) artikel 3.37e van het Voorschrift Vreemdelingen 2000, indien zulk besluit, aangaande de vraag of een land kwalificeert als een veilig derde land, niet gebaseerd is op meerdere bronnen van informatie; en/of, (ii) artikelen 3:2 en 3:46 van de Algemene Wet Bestuursrecht op basis van de vereisten dat alle besluiten van de staatssecretaris (a) zorgvuldig  zijn voorbereid en (b) voorzien van een deugdelijke motivering. 

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).