HU- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1052/2013/EU RENDELETE (2013. október 22.) az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozásáról

Attachment(s): 
Resource category: 
Legislation
European Instruments,
Resource date: 
22-10-2013