Resursseja

Resurssiluokittelut

Ota esille EDAL:in resurssit käyttämällä oikealla näkyviä suodattimia, jotka on luokiteltu seuraavien otsikkojen mukaisesti:

  • Suodatin resurssiluokituksen mukaisesti
  • Suodatin resurssien avainsanan mukaisesti
  • Suodatin resurssien maan mukaisesti 
  • Suodatin resurssien päivämäärän mukaisesti

Resurssiluokitus on jaettu edelleen seuraaviin:

Lakisäädäntö

Sisältää alaluokituksia: kansallinen lainsäädäntö, eurooppalaiset instrumentit ja kansainväliset instrumentit.

Documentointi

Täältä löydät resursseja seuraavista: UNHCR ja muut Yhdistyneiden kansakuntien elimet, ICRC, kansallisjärjestöt ja muut kansainväliset ja kansalliset organisaatiot.

Case-tapauslaki

Tämä osa sisältää yleensä tapauksia, joita siteerataan tiivistelmissä (tämä osa ei sisällä EDAL:n  case-tapaustiivistelmiä, mutta vain pelkästään alkuperäisiä tuomioita).

Maiden yleiskatsaus

EDAL:in maiden yleiskatsaus on valmistettu kansallisten asiantuntijoiden toimesta, jotka täyttivät case-tapaustiivistelmät.   Yleiskatsaukset tarjoavat informaatiota kyseisten maiden turvapaikkajärjestelmän laillisista puiterakenteista.

Tapausten valintaperusteet ja yhteenvedon tyyliopas
Tapausyhteenvedon mallipohja
Keyword translations and glossary

Tietoja resursseista

EDAL:issa tarjolla olevia resursseja ovat mm. EDAL:in maiden yleiskatsaukset projektiin osallistuvista maista, turvapaikan case-laki, * EDAL:in case-tapaustiivistelmien “muiden siteerattujen lähteiden” osassa viitatut asiakirjat sekä tärkeät eurooppalaiset ja kansainväliset lailliset instrumentit.

*Huomioi, että osa 'Case-tapauslaki' ('Case Law') ei sisällä EDAL- case-tapaustiivitselmiä – vain alkuperäiset päätökset.

EDAL:ssa luetteloidut resurssit eivät ole kaiken kattavia; pyrkimyksenämme on rakentaa sisältöä sekä edistää ja jakaa uusia resursseja, kun ne tulevat tarjolle.