Suomi - Helsingin hallinto-oikeus, 28 toukokuu 2010, 10/0642/1

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Headnote: 

Hakija on alaikäinen tyttö, joka on kotoisin Mogadishun lähellä sijaitsevasta kaupungista. Maahanmuuttovirasto myönsi hakijalle oleskeluluvan humanitaarisen suojelun perusteella. Hakija valitti päätöksestä.

Facts: 

Hakija kuuluu vähemmistöklaaniin. Häntä on kotimaassaan uhannut pakkoavioliitto. Perhe pakeni Mogadishuun avioliittoa vaatineen miehen uhkailuja.

Decision & Reasoning: 

Päätöksessään hallinto-oikeus katsoi, että yleisesti käytettävissä olevien tiedotusvälineiden mukaan Somalian väliaikaishallitus kykenee kontrolloimaan enää vain varsin pientä aluetta maan pääkaupungissa Mogadishussa. Tilanne on yleisen turvallisuuden ja humanitaaristen olosuhteiden osalta erittäin heikko. Aseellisen selkkauksen tämänhetkinen luonne huomioon otettuna on merkittäviä perusteita uskoa, että jo pelkkä läsnäolo kaupungissa voisi aiheuttaa henkilölle todellista vaaraa. Valittaja on kotoisin kaupungista, joka on noin 50 km etäisyydellä Mogadishusta. Kotiin palatessaan valittajan on kuitenkin kuljettava Mogadishun kautta, jolloin valittaja joutuisi maan sisäisen aseellisen selkkauksen johdosta vakavaan ja henkilökohtaiseen vaaraan.

Outcome: 

Valittaja on toissijaisen suojelun tarpeessa..

Subsequent Proceedings : 

Asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kesken.