Suomi - Helsingin hallinto-oikeus, 20 joulukuu 2010, 10/1701/1

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
20-12-2010
Citation:
10/1701/1
Court Name:
Helsingin hallinto-oikeus
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Ihmiskauppaepäilyn tuoman uuden selvityksen vuoksi hallinto-oikeus palautti asian uudelleen käsiteltäväksi Maahanmuuttovirastolle, joka oli päätöksessään katsonut Italian olevan vastuussa hakemuksen käsittelystä.

Facts: 

Maahanmuuttovirasto hylkäsi oleskelulupahakemuksen, ja jätti hakemuksen tutkimatta kansainvälistä suojelua koskevilta osin. Maahanmuuttovirasto päätti käännyttää hakijan Italiaan, joka on vastuunmäärittämisasetuksen mukaan vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä.

Hakija oli lähtenyt kotimaastaan salakuljettajan mukana, joka oli luvannut hänelle työtä Euroopasta. Hakija oli Italiassa pakotettu harjoittamaan prostituutiota ja hän joutui kuuden vuoden ajaksi parituksen uhriksi. 2009 parittaja käski hakijan Suomeen, jossa paritus jatkui. Suomessa hakija pääsi ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään.

Maahanmuuttovirasto katsoi, että mahdolliset ihmiskauppaepäilyt olisi tehokkainta tutkia Italiassa. Asia oli poliisitutkinnassa Suomessa.

Decision & Reasoning: 

Hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston päätöksen käännyttää hakija Italiaan ja palautti asian virastolle uudelleen käsiteltäväksi asiassa esitetyn uuden selvityksen vuoksi.

Outcome: 

Asian käsittely on kesken Maahanmuuttovirastossa.