Suomi - Helsingin hallinto-oikeus, 11 maaliskuu 2011, 11/0294/1

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
11-03-2011
Citation:
11/0294/1
Court Name:
Helsingin hallinto-oikeus
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Hakija on kertonut turvapaikkaperusteekseen uhkan ja oikeudenloukkaukset, jotka liittyvät hänen avopuolisonsa poliittiseen toimintaan ja valittajan epäiltyyn oppositiopuolueen kannattajuuteen.

Hallinto-oikeus katsoi, että valittajan palauttaminen raskauden loppuvaiheessa tai vastasyntyneen lapsen kanssa kotimaahansa, jossa hän on joutunut vakavien oikeudenloukkausten kohteeksi, ja jossa hänellä ei ole tukiverkostoa, muodostaisi näissä olosuhteissa hakijalle todellisen vaaran joutua kärsimään ulkomaalaislain 88§:ssä tarkoitetulla tavalla epäinhimillisestä tai ihmisarvoa loukkaavasta kohtelusta johtuvaa vakavaa haittaa..

Facts: 

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt hakijan turvapaikkahakemuksen ja päättänyt käännyttää hänet kotimaahansa Etiopiaan. Hakija on esittänyt turvapaikkahakemuksensa perusteeksi uhkan ja ongelmat, jotka aiheutuivat hänen puolisonsa toiminnasta Oneg-puolueessa. Puoliso oli paennut kotoa. Hakija sai vasta jälkikäteen tietää puolisonsa poliittisesta toiminnasta. Poliisit olivat hakeneet hakijan tämän kotoa. Hänet vangittiin kahdeksi päiväksi ja häntä kuulusteltiin puolisonsa olinpaikasta ja toiminnasta. Häntä myös pahoinpideltiin. Muutama päivä myöhemmin poliisit tulivat jälleen tiedustelemaan hakijalta hänen miehestään. Myös häntä kuulusteltiin puolueen jäsenyydestä. Sekä hakija että hänen lapsensa uhattiin tappaa. Hakija joutui myös poliisin raiskaamaksi.

Decision & Reasoning: 

Etiopian lainsäädäntö kieltää mielivaltaiset pidätykset, mutta käytännössä tätä kieltoa ei hallituksen toimesta valvota. Myös kiinniotettujen kidutuksista ja pahoinpitelyistä on raportoitu, mm. oppositiopuolueiden kannattajien kyseessä ollessa. Oneg-puolue on kiellettyjen puolueiden listalla.

Hakija on kertonut turvapaikkaperusteekseen uhkan ja oikeudenloukkaukset, jotka liittyvät hänen avopuolisonsa poliittiseen toimintaan ja valittajan epäiltyyn oppositiopuolueen kannattajuuteen. Hakija on mm. kertonut tulleensa poliisin toimesta uhkailluksi, pidätetyksi, pahoinpidellyksi ja raiskatuksi. Hakija sai vasta jälkikäteen kuulla avopuolisonsa poliittisesta toiminnasta, joten on epätodennäköistä, että avopuoliso olisi merkittävä poliittinen toimija. Hakijan kertomista oikeudenloukkauksista ja vainokokemuksista on kulunut siinä määrin aikaa, ettei hallinto-oikeus pidä todennäköisenä, että valittaja ainakaan enää olisi viranomaisten erityisen mielenkiinnon kohteena aiemman avopuolisonsa poliittisen toiminnan vuoksi. On myös epätodennäköistä, että valittajaa itseään ainakaan enää epäiltäisiin tai syytettäisiin oppositiopuolueen jäsenyydestä tai kannattajuudesta, koska hän ei ole missään vaiheessa ollut millään tavoin poliittisesti tai yhteiskunnallisesti aktiivinen. Hakijalla ei ole perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan.

Hakijan kertomusta poliisiviranomaisten toimesta tapahtuneista pahoinpitelyistä ja raiskauksista voidaan pitää uskottavana. Hakija ei ole vuosiin ollut entiseen avopuolisoonsa yhteydessä eikä hänellä ole kotimaassaan tukiverkostoa nuorena naisena. Hakija on raskaana. Hallinto-oikeus katsoi, että valittajan palauttaminen raskauden loppuvaiheessa tai vastasyntyneen lapsen kanssa kotimaahansa, jossa hän on joutunut vakavien oikeudenloukkausten kohteeksi, ja jossa hänellä ei ole tukiverkostoa, muodostaisi näissä olosuhteissa hakijalle todellisen vaaran joutua kärsimään ulkomaalaislain 88§:ssä tarkoitetulla tavalla epäinhimillisestä tai ihmisarvoa loukkaavasta kohtelusta johtuvaa vakavaa haittaa. Hakijalle on myönnettävä oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella.

Outcome: 

Hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi virastolle. Hakijalle tuli myöntää oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella.