Κύπρος – Ανώτατο Δικαστήριο , 25 Νοεμβρίου 2015, Matondo Adam και Κυπριακή Δημοκρατία 555/2015

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
25-11-2015
Citation:
Matondo Adam και Κυπριακή Δημοκρατία (2015) ΑΔ 555/2015
Court Name:
Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου Αναθεωριτική Δικαιοδοσία (Π. Παναγή)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το ένταλμα κράτησης και απέλασης εναντίον ενός πολίτη του Κονγκό, μετά από μια σειρά αμελειών και μη ακολούθησης της κατάλληλης διαδικασίας από την Κυπριακή κυβέρνηση και μη συμμόρφωσης με το Κεφ. 105 Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου και της Οδηγίας 2008/115 / ΕΚ, στερώντας του τη δυνατότητα της οικειοθελούς αναχώρησης.

Facts: 

Ο αιτητής  έφτασε στην Κύπρο στις  04.02.2005 και υπέβαλε αίτησή για άσυλο, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει στη χώρα γέννησής του εξαιτίας του φόβου δίωξης εξαιτίας της ανάμηξης του σε διαδήλωση ενάντια σε εκλογές στη χώρα.

Η αίτησή του απορρίφθηκε στις 23.04.2012 λόγω ζητημάτος  αναξιοπιστίας.

Μεταγενέστερες αιτήσεις του αιτητή  για αναίρεση της απορριπτικής απόφασης της Αναθεωρητικής  Αρχής  Προσφύγων και το αίτημα για την επανεξέταση αυτού του αιτήματος  απορρίφθηκαν παρομοίως.

Στη συνέχεια, ο αιτητής κλήθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα αμέσως και παρόλο που ο ίδιος βρισκόταν στη διαδικασία προσφυγής ενάντια στις απορρυπτικές αποφάσεις για άσυλο, εκδόθηκε  ένταλμα για την κράτηση και απέλαση του, λόγω της δήθεν συνεχιζόμενης  παράμονης του στην Κύπρο.

Ο αιτητής  ζητεί την ακύρωση της κράτησης και απέλασης εναντίον του.

Decision & Reasoning: 

Ο δικαστής αποφάσισε ότι τα βήματα που ακολουθήθηκαν μετα την απόφαση για την απέλαση του αιτητη παραβίαζαν την διαδικασία που επρεπε να ακολουθηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 18OΔ μέχρι 18ΠΤH του Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου, τα οποία εφαρμόζονται για τα άτομα που είναι παράνομοι υπηκόοι τρίτων χωρών, όπως στην συγγεκριμένη περίπτωση. Συγκεκριμένα, η κράτηση ήταν αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι ήταν τόσο χρονοβόρα και δεν χρησιμοποιήθηκε ως μέρος της διαδικασίας διευκόλυνσης των ρυθμίσεων απομάκρυνσης.

Επίσης, Κρίθηκε ότι η κατάλληλη διαδικασία επιστροφής δεν τηρήθηκε, καθώς η εθελοντική περίοδος αναχώρησης δεν προσφέρθηκε στον  αιτητή, πριν τη σύλληψη του ως λαθρομετανάστης. Μόνο αν η σωστή διαδικασία είχε τηρήθει, τότε η απέλαση θα ήταν δικαιολογημένη.

Δεν προσφέρθηκαν αρκετοί λόγοι και ως εκ τούτου το διάταγμα απέλασης να είναι αβάσιμο. Εν του αντιθέτου, η κράτηση του αιτητή επαναλελημένα και αβασιμα παρατάθηκε, καθώς ο αιτητής έκανε ένσταση εναντίον της απόφασης για την κράτηση και απέλαση.

Outcome: 

Η Αίτηση έγινε δεκτή.

Case Law Cited: 

Cyprus - Lahl Badh Shah v. Republic of Cyprus, 979 / 2012, dated 11.12.2013

Cyprus - Elie Jamil El Khoury v. Republic of Cyprus, 5710/2013, 06.25.2013

Cyprus - Mohammad Tajul Islam v. Republic of Cyprus, 997/2013, 9.7.2013

Cyprus - Ashagar v Republic of Cyprus, 762/2011, 30/06/2011

Cyprus - Kale Ekema Ngomba v Republic of Cyprus, 5630/13, 19/12/2014