Ελλάδα - Συμβούλιο της Επικρατείας, 15 Νοεμβρίου 2005, Αριθμός Απόφασης 815/2006

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
15-11-2005
Citation:
Αριθμός Απόφασης 815/2006
Court Name:
Συμβούλιο της Επικρατείας, Τμήμα Δ’
National / Other Legislative Provisions:
Greece - Άρθρα 25 παρ. 1 του ν. 1975/1991 (Art 25(1) of Act 1975/1991)
Greece - Άρθρα 2 του νόμου 2452/1996 (Art 2 of Act 2452/1996)
Greece - Άρθρο 72 περ. α’ του ν. 2910/2001 (Art 72(a) of Act 2910/2001)
Greece - Σύμβαση της Γενεύης 1951 Νομοθετικό Διάταγμα 3989/1959 (Geneva Convention 1951 Legislative Decree)
Greece - Αναγκαστικός Νόμος 389/1968 (Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 125 Τεύχος Α) (Emergency Act)
Greece - Presidential Decree No. 61/1999
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 2 παρ.1 και 3 παρ.1, 4, 5, 7 και 8 του Π.Δ. 61/1999 για να απορριφθεί ως εκπρόθεσμη η προσφυγή που ασκείται κατά της πρωτοβάθμιας αρνητικής απόφασης ασύλου δεν απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 5 που είναι αρμόδια, όπως προκύπτει από τις σχετικές με τη συγκρότηση και τη λειτουργία της ρυθμίσεις, για τον έλεγχο των ουσιαστικών προϋποθέσεων υπαγωγής αλλοδαπού στο καθεστώς του πρόσφυγα.

Facts: 

Οι δύο πρώτοι αιτούντες Α. και S. Η. υπέβαλαν αίτηση χορηγήσεως πολιτικού ασύλου για λογαριασμό των ιδίων και των δων ανήλικων τέκνων τους L. και L., τρίτων και τέταρτων αιτούντων αντιστοίχως, η οποία με την υπ΄ αριθμ. 4/154494/3.10.2002 απόφαση του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης απερρίφθη. Η απόφαση επεδόθη στον Δήμαρχο Περιστερίου στις 17.12.2002, κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας περί επιδόσεων σε πρόσωπα αγνώστου διαμονής. Στις 25.7.2003 οι αιτούντες κατέθεσαν προσφυγή παραπονούμενοι, μεταξύ άλλων, για τη νομιμότητα της επιδόσεως της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Επί της προσφυγής εξεδόθη η προσβαλλομένη, 4/154494-513383/13.10.2003 πράξη του Αναπληρωτού Προϊσταμένου του 3ου Τμήματος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία η προσφυγή «δεν μπορεί να εισαχθεί προς συζήτηση» ως ασκηθείσα εκπροθέσμως μετά την πάροδο της προβλεπομένης από το άρθρο 3 παρ. 3 του Προεδρικού Διατάγματος 61/1999 προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από της επιδόσεως της απορριπτικής του αιτήματος χορηγήσεως ασύλου πράξεως. Με την αίτησή τους ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτούντες επεδίωξαν να ακυρωθεί η υπ΄ αριθμ. 4/154494-513383/13.10.2003 προαναφερθείσα πράξη πράξη του Αναπληρωτού Προϊσταμένου του 3ου Τμήματος της Διευθύνσεως Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Decision & Reasoning: 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας τόνισε ότι, όπως προκύπτει από τις προεκτεθείσες διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 61/1999, αρμόδιος να αποφανθεί επί προσφυγής κατά πράξεως του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με την οποία απερρίφθη αίτημα αναγνωρίσεως αλλοδαπού ως πρόσφυγος, είναι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Ως επικεφαλής της υπηρεσίας, ο Υπουργός αυτός είναι και ο καταρχήν αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων των σχετικών με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναθέτει ο νόμος στο Υπουργείο αυτό. Η, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, αρμοδιότητα του Υπουργού δεν εξαντλείται μόνον στον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής του ενδιαφερομένου στο καθεστώς του πρόσφυγος, αλλά περιλαμβάνει και τον έλεγχο του εμπροθέσμου της ασκήσεως της προσφυγής, στα πλαίσια δε του ελέγχου αυτού εξετάζονται και τυχόν ισχυρισμοί με τους οποίους αμφισβητείται η έγκυρη γνωστοποίηση της απορριπτικής πράξεως του Γενικού Γραμματέως στον ενδιαφερόμενο ή προβάλλονται λόγοι ανωτέρας βίας για να δικαιολογήσουν την άσκηση της προσφυγής μετά την πάροδο της τασσομένης προθεσμίας. Τέλος, κατά την έννοια των ιδίων διατάξεων, για την απόρριψη της προσφυγής ως εκπρόθεσμης, δεν απαιτείται προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 5, αρμοδίας, όπως προκύπτει από τις σχετικές με τη συγκρότηση και τη λειτουργία της ρυθμίσεις, για τον έλεγχο των ουσιαστικών προϋποθέσεων υπαγωγής αλλοδαπού στο καθεστώς του πρόσφυγος.

Σχετικά με την υπό κρίση πράξη, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι εφόσον, κατά τα προεκτεθέντα, αρμόδιος να αποφανθεί επί της προσφυγής και να εξετάσει τους σχετικούς με την εμπρόθεσμη άσκησή της ισχυρισμούς των ήδη αιτούντων ήταν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, αναρμοδίως εξέδωσε την προσβαλλομένη, απορριπτική της προσφυγής, πράξη άλλο όργανο, στο οποίο δεν είχε μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα του Υπουργού.  Το Συμβουλιο της Επικρατείας έκρινε επίσης απορριπτέα, ως νόμω αβάσιμα, τα προβαλλόμενα με το υπ΄αριθμ. 4/154494-233702/18.7.2005 έγγραφο απόψεων της Διοικήσεως (Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας) προς το Δικαστήριο ότι, κατά την έννοια του Προεδρικού Διατάγματος 61/1999, ο Υπουργός έχει αρμοδιότητα μόνον επί εμπροθέσμως ασκουμένων προσφυγών.

Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, η δε υπόθεση πρέπει να αναπεμφθεί στη Διοίκηση προκειμένου να εξετασθεί αρμοδίως η προσφυγή των αιτούντων κατά της 4/154494/3.10.2002, απορριπτικής του αιτήματος χορηγήσεως ασύλου, πράξεως του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Outcome: 

Το Συμβούλιο της Επικρατίας δέχθηκε την υπο κρίση αίτηση, ακύρωσε την υπ’ αριθμ. 4/154494-513383/13.10.2003 πράξη του Αναπληρωτού Προϊσταμένου του 3ου Τμήματος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής

Αστυνομίας. Επιπλέον, το Συμβούλιο της Επικρατείας ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση κατά τα οριζόμενα στο σκεπτικό, διέταξε  την απόδοση του παραβόλου, και επέβαλλε στη Διοίκηση τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων.

Observations/Comments: 

Σύνθεση δικαστηρίου:  Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ' Τμήματος, Γ. Παπαγεωργίου,

Ε. Νίκα, Σύμβουλοι, Η. Μάζος, Ο. Νικολαράκου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. Τριάδη, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος.

Case Law Cited: 

Greece - Council of State, Application No. 207/1996

Greece - Council of State, Application No. 1419/1961