Ελλάδα - Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής, 24 Οκτωβρίου 2013, GT [2013] αριθμός φακέλου 95/000186182

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
24-10-2013
Citation:
G.T. [2013] Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής 95/000186182
Additional Citation:
αριθμός υπόθεσης 755
Court Name:
Υπηρεσία Ασύλου, Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής
National / Other Legislative Provisions:
Greece - Αναγκαστικός Νόμος 389/1968 (Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 125 Τεύχος Α) (Emergency Act)
Greece – Decree No. 141/2013 on harmonisation of Greek legislation with the recast Qualification Directive
Greece – Decree No. 113/2013 on establishing a uniform procedure for harmonisation with the recast Asylum Procedures Directive
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Γίνονται δεκτοί οι ισχυρισμοί του αιτούντος ότι κινδυνεύει στη Συρία λόγω του εμφυλίου πολέμου που διεξάγεται εκεί, λόγω του ότι είναι χριστιανός και θεωρείται εχθρός και από τις δύο πλευρές και λόγω του ότι έφυγε παράνομα από τη χώρα και έκανε αίτημα διεθνούς προστασίας. Θεωρείται βάσιμος και δικαιολογημένος ο φόβος του αιτούντος να σκοτωθεί ως άμαχος κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Εύλογη θεωρείται η πιθανότητα να συλληφθεί και να κακομεταχειριστεί επειδή θα του αποδώσει το συριακό κράτος πολιτικές πεποιθήσεις λόγω του ότι διέμεινε στο εξωτερικό και θα θεωρηθεί αντίθετος με το καθεστώς. Η εσωτερική μετεγκατάσταση του αιτούντος δεν είναι δυνατή διότι σε περίπτωση επιστροφής του αιτούντος σε οποιαδήποτε περιοχή της Συρίας αυτός κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη λόγω της βίας που ασκείται αδιακρίτως και επίσης διότι ο φορέας της δίωξης είναι εθνικός-κυβερνητικός. Ο αιτών αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας.

Facts: 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο αιτών είναι υπήκοος Συρίας, γεννήθηκε στις 15/1/1985 στην πόλη Aleppoτης Συρίας και είναι χριστιανός, όπως και όλη του η οικογένεια. Έφυγε από τη Συρία περίπου στις 3/11/2012. Οι λόγοι που έφυγε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ήταν το γεγονός ότι είναι χριστιανός και ο πόλεμος. Φοβάται να επιστρέψει επειδή μόλις διαπιστώσουν ότι είναι χριστιανός στα σύνορα θα τον σκοτώσουν, ενώ επιπλέον κινδυνεύει με σύλληψη από τον τακτικό στρατό διότι έφυγε παράνομα από τη Συρία και ζήτησε άσυλο σε άλλη χώρα. Ο αιτών υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής στις 12/7/2013 και παρέστη σε προφορική συνέντευξη στις 23/7/2013.

Decision & Reasoning: 

Ο αιτών εκτιμήθηκε γενικά ως αξιόπιστος. Παρατέθηκαν εκτενώς πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής. Δεκτός έγινε ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι μπορεί να κινδυνεύει λόγω του ότι είναι χριστιανός, αλλά δεν έγιναν δεκτοί οι ισχυρισμοί του ότι κάθε μέρα σκοτώνονται χριστιανοί στα μπλόκα ή ότι όλοι οι χριστιανοί έχουν κρατήσει την ίδια στάση απέναντι στον πόλεμο. Δεν θεωρήθηκε εύλογη η πιθανότητα να κινδυνεύσει η ζωή του λόγω του ότι είναι χριστιανός και από τους δύο στρατούς, ούτε βάσιμος και δικαιολογημένος ο φόβος του αυτός, διότι κρίθηκε ότι παρά την αύξηση των κρουσμάτων εναντίον των χριστιανών δεν προέκυψε από την έρευνα ότι η δίωξη εναντίον των χριστιανών είναι γενικευμένη, οι απαγωγές και κάποια δολοφονία που έχει γίνει φαίνεται να κατευθύνονται σε συγκεκριμένους ανθρώπους πχ πλούσιους χριστιανούς, πατριάρχες κλπ, χαρακτηριστικά που δε συγκεντρώνει ο αιτών, ενώ η οικογένειά του ζει όλο αυτό το διάστημα στη Συρία σε περιοχή που ελέγχει ο τακτικός στρατός και δεν έχουν αντιμετωπίσει κάποια απειλή εναντίον της ζωής τους λόγω του ότι είναι χριστιανοί. Βάσιμος και δικαιολογημένος δεν θεωρήθηκε ούτε ο φόβος του ότι θα τον σκοτώσουν στα σύνορα λόγω του ότι είναι χριστιανός. Δεκτός έγινε ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι στη Συρία διεξάγεται εμφύλιος και ότι ο αιτών δεν είναι ασφαλής και ο φόβος του να σκοτωθεί ως άμαχος κατά τη διάρκεια του εμφυλίου θεωρήθηκε βάσιμος και δικαιολογημένος καθώς ο πόλεμος στη Συρία είναι σήμερα γενικευμένος και κινδυνεύουν όλοι οι πολίτες. Δεκτός έγινε επίσης ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι οι αρχές συλλαμβάνουν, φυλακίζουν ως πολιτικούς κρατούμενους και κακομεταχειρίζονται όλους όσους έχουν φύγει παράνομα από τη χώρα, επειδή θεωρούνται από την κυβέρνηση ως προδότες και αντικυβερνητικοί και η πιθανότητα να συλληφθεί και να κακομεταχειριστεί κατά την κράτησή του ή ακόμα και να θανατωθεί επειδή θα του αποδώσει το συριακό κράτος πολιτικές πεποιθήσεις λόγω του ότι διέμενε στο εξωτερικό και θα θεωρηθεί αντίθετος με το καθεστώς θεωρείται εύλογη και ο σχετικός φόβος του βάσιμος και δικαιολογημένος. Ο κίνδυνος που επικαλείται ο αιτών μπορεί να χαρακτηριστεί «δίωξη» στο βαθμό που προκύπτει έντονα πιθανολογούμενη απειλή κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, ασφάλειας και ελευθερίας του αιτούντος. Ο λόγος για τον οποίο κινδυνεύει με δίωξη είναι οι αποδιδόμενες πολιτικές του πεποιθήσεις. Προτείνεται καθεστώς προσφυγικής προστασίας ακόμη και σε περιπτώσεις που κάποιος δεν είχε στο παρελθόν διαπιστωμένη και δημόσια πολιτική τοποθέτηση, πλην όμως είναι εύλογα πιθανό να κριθεί ευνοϊκά διακείμενος στην αντιπολίτευση και να εκληφθεί ως αντικαθεστωτικός. Η ραγδαία εξάπλωση της βίας από τη στιγμή που ξέσπασαν οι συγκρούσεις στη χώρα καταγωγής και η συνεχής επιδείνωση της κατάστασης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι σε περίπτωση επιστροφής του αιτούντος σε οποιαδήποτε περιοχή της Συρίας αυτός κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη λόγω της βίας που ασκείται αδιακρίτως, εφόσον είναι τέτοια η φύση της βίας ώστε να μη μπορεί να υπολογιστεί με βεβαιότητα ποιες περιοχές θα πληγούν στο άμεσο μέλλον, ενώ σε κάθε περίπτωση ο φορέας της δίωξης είναι εθνικός – κυβερνητικός και συνεπώς δεν καθίσταται δυνατή η μετεγκατάσταση του αιτούντος.

Outcome: 

Ο αιτών αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας. Δεν προκύπτει ενδεχόμενο αποκλεισμού του.

Observations/Comments: 

Πρόκειται για μία από τις πρώτες θετικές αποφάσεις της νέας Υπηρεσίας Ασύλου της Ελλάδας, η οποία ιδρύθηκε με το Ν. 3907/2011, ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2013 και διαδέχθηκε τις αστυνομικές αρχές στο ρόλο της παραλαβής, εξέτασης και απόφασης επί των υποβαλλόμενων αιτημάτων ασύλου.

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι γίνεται δεκτό ότι το να ζητήσει κανείς άσυλο στο εξωτερικό θεωρείται από τις συριακές αρχές ως μια εκδήλωση αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης της Συρίας. Τα πρόσωπα αυτά κρατούνται και ανακρίνονται από τις υπηρεσίες ασφαλείας, ενώ γενικότερα τα άτομα που εγκατέλειψαν παράνομα τη Συρία αντιμετωπίζουν σύλληψη, κράτηση, έρευνα και κακομεταχείριση κατά την επιστροφή τους. Συνεπώς, ο λόγος για τον οποίο γίνεται δεκτό ότι ο αιτών κινδυνεύει με δίωξη είναι οι αποδιδόμενες πολιτικές του πεποιθήσεις. Επιπλέον, ρητώς αναφέρεται ότι χορηγείται καθεστώς πρόσφυγα ακόμα και όταν κάποιος δεν είχε στο παρελθόν διαπιστωμένη και δημόσια πολιτική τοποθέτηση πλην όμως εύλογα μπορεί να κριθεί ευνοϊκά διακείμενος στην αντιπολίτευση και να εκληφθεί ως αντικαθεστωτικός. Κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι χορηγείται καθεστώς πρόσφυγα με αυτήν την αιτιολογία, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των Σύρων που διαφεύγουν του πολέμου σήμερα, εγκαταλείπουν τη χώρα παράνομα και αιτούνται διεθνούς προστασίας σε άλλες χώρες.

 

Περαιτέρω, σε σχέση με το στοιχείο της δίωξης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτενής αναφορά που γίνεται στις εν γένει συνθήκες κράτησης στη Συρία, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες, αφού οι κρατούμενοι μπορεί να υποστούν κακομεταχείριση ή βασανισμό που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο.

 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει σε σχέση με την αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης ασφάλειας στη Συρία το γεγονός ότι η αποφαινόμενη αρχή δέχεται ότι η ραγδαία εξάπλωση της βίας από τη στιγμή που ξέσπασαν οι συγκρούσεις και η συνεχής επιδείνωση της κατάστασης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι σε περίπτωση επιστροφής ενός αιτούντος διεθνούς προστασίας σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, αυτός κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη λόγω της βίας που ασκείται αδιακρίτως. Η «σοβαρή βλάβη» για την οποία γίνεται λόγος μπορεί, σε κάθε περίπτωση, ήτοι ακόμα και αν δε χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα, να θεμελιώσει δικαίωμα για χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας βάσει της περίπτωσης γ’ της Οδηγίας Αναγνώρισης (σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης).

Other sources cited: 

Amnesty International, Amnesty International Annual Report 2013: Syria, 23.5.2013

Amnesty International, Amnesty International Annual Report 2012: Syria, 24.5.2013

Amnesty International, Civilians bear the brunt as battle for Aleppo rages, 23.8.2012

Australia: Refugee Review Tribunal, Syria: 1. Will applying for asylum in Australia result in difficulties on return to Syria? Would asylum seekers be arrested and prosecuted for distributing false information about Syria? 2. Do Christians face systematic harm from Muslims in Syria, particularly Damascus? 3. Does the state provide protection to Christians if harmed by Muslims?, 15.4.2011

Council of Europe: Parliamentary Assembly [Resolution 1902/2012], The European response to the humanitarian crisis in Syria, 2.11.2012

Hands off Cain 2010 Report, undated

Human Rights and Democracy: The 2012 Foreign and Commonwealth Office Report, p. 233

Human Rights Watch, Syria: Attacks on Religious Sites Raise Tensions, 23.1.2013

Immigration and Refugee Board of Canada, Syria: The situation of Christians, including acts of violence against them: positions held by Christians in President al-Assad’s regime (July 2012 – January 2013), 24.1.2013

Immigration and Refugee Board of Canada, Syria: Situation and treatment of Christians since March 2011: whether insurgents perceive Christians to be loyal to President Assad: treatment of Christians by insurgents in Homs, 29.6.2012

United Kingdom: Home Office, Operational Guidance Note: Syria, 15.1.2013, Syria OGN v. 8

United States Department of State, 2012 Report on International Religious Freedom – Syria, 20.5.2013

Case Law Cited: 

UK - KB (Failed asylum seekers and forced returnees) Syria CG v. Secretary of State for the Home Department, UKUT 00426 (IAC)