Ελλάδα - Άρειος Πάγος, 20 Φεβρουαρίου 2015, 186/2015

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
20-02-2015
Citation:
Ελλάδα και Μ.Α. [2015] Άρειος Πάγος 186/2015
Court Name:
Άρειος Πάγος
National / Other Legislative Provisions:
Greece - Criminal Code article 21 (1)
Greece - Code of criminal procedure Articles 437-456
Greece - Constitution - Art.28
Greece - L.D. 3989/1959
Greece - P.D. 113/2013
Greece - P.D. 96/2008
Greece - Law 1782/1988
Greece - Law 1532/1985
Greece - L.D. 53/19-20.9.1974
Greece - Law 4165/1961
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Ένας Τούρκος υπήκοος, στον οποίο είχε ήδη χορηγηθεί πολιτικό άσυλο στην Ελβετία, κρατήθηκε στις Ελληνικές φυλακές και με απόφαση της Ελληνικής δικαιοσύνης διατάχτηκε η έκδοσή του στην Τουρκία. Η απόφαση ακυρώθηκε από τον Άρειο Πάγο.

Facts: 

Ο Μ. Α. είχε καταδικαστεί από τις Τουρκικές δικαστικές αρχές σε ισόβια κάθειρξη για συνωμοσία και προσπάθεια αλλαγής/μεταβολής του τουρκικού πολιτεύματος, ως μέλος μιας τρομοκρατικής ομάδας.  Κρατήθηκε σε καταστήματα κράτησης  από τις 5-11-1992 έως τις 16-07-2001, όταν και αφέθηκε προσωρινώς από τις τουρκικές φυλακές εξαιτίας της σοβαρής επιβάρυνσης της ήδη ασθενούς υγείας του από τις συνθήκες της φυλακής.

Εν συνεχεία, διέφυγε από την Τουρκία  και εισήλθε στην Ελβετία, όπου ζήτησε και έλαβε πολιτικό άσυλο. Παρά το γεγονός ότι η προστασία αυτή ήταν ακόμα σε ισχύ, ο Μ.Α. συνελήφθη στην Ελλάδα, τέθηκε υπό κράτηση και υπό την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου διατάχθηκε η έκδοσή του στην Τουρκία.

Decision & Reasoning: 

Με την απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, διατάθηκε η έκδοση του Μ.Α. στην Τουρκία, προκειμένου να εκτίσει την ποινή της επιβαρυμένης ισόβιας κάθειρξης που του επιβλήθηκε για απόπειρα κατάλυσης της συνταγματικής τάξης στην Τουρκία. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, έλαβε υπόψη την ανωτέρω καταδίκη η οποία και τεκμηριώθηκε με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο εκκαλών ήταν κουρδικής καταγωγής και είχε έντονη πολιτική δράση στην Τουρκία από τα φοιτητικά του ακόμη χρόνια, το Δικαστήριο αποδέχτηκε ότι αυτό συνέβαλε ως ένα βαθμό στη σύλληψή του.

Πέραν τούτου, κατόπιν ρηματικής διαβεβαίωσης της ελβετικής πρεσβείας στην Ελλάδα, επιβεβαιώθηκε ότι ο Μ.Α. είναι δικαιούχος ασύλου στην Ελβετία και κάτοχος ταξιδιωτικού εγγράφου, ισχυρού σε όλες τις χώρες, πλην της Τουρκίας.

Βάσει των ανωτέρω, το Δικαστήριο δέχτηκε ότι σε περίπτωση επαναπροώθησης του εκκαλούντος στην Τουρκία υπάρχει βάσιμος φόβος δίωξής του και απειλής της σωματικής του ακεραιότητας λόγω των φρονημάτων του.

Συνεπώς, έκρινε ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έσφαλε περί την εκτίμηση των αποδείξεων και διέταξε την εξαφάνιση της πρωτοβάθμιας απόφασης και την άρση της προσωρινής κράτησης του εκκαλούντος.

Outcome: 

H Έφεση έγινε δεκτή.

Observations/Comments: 

This case summary was written by Stefania Kokkosi and Maria Pilavaki, a student at BPP University.

Other sources cited: 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως(Ε.Σ.Ε.)  13.12.1957 άρθρο 3 (1) και (2).