Resources - Country Overview

The Country Overviews for Austria, Belgium, Germany, Greece, France, Hungary, Ireland, Italy, the Netherlands, Poland, Sweden and the United Kingdom have been taken from the Asylum Information Database (AIDA)The reports cover asylum procedures, reception conditions and detention of asylum seekers and are regularly updated. AIDA is a project of the European Council on Refugees and Exiles (ECRE), in partnership with Forum Refugiés-Cosi, the Hungarian Helsinki Committee and the Irish Refugee Council.

EDAL Country Overviews for the Czech Republic, Finland, Slovenia, Slovakia and Spain were prepared by the National Experts who completed the Case Summaries with the input of the ELENA national coordinators. The overviews provide information on the legal framework of the relevant countries asylum system.

Kategorie zdrojů

Přístup ke zdrojům EDAL prostřednictvím filtrů zobrazených na pravé straně, které jsou rozděleny do kategorií podle následujících titulů:

  • Filtrovat podle kategorií zdrojů
  • Filtrovat podle klíčového slova zdrojů
  • Filtrovat podle země zdrojů
  • Filtrovat podle data zdrojů

Kategorie zdroje se dále dělí na části:

Legislativa

Obsahuje podkategorie: národní legislativa, evropské nástroje a mezinárodní nástroje.

Dokumentace

Zde najdete zdroje z UNHCR a dalších orgánů OSN, ICRC, nevládních organizací a dalších mezinárodních a národních organizací.

Precedenční právo

Tato část obvykle obsahuje případy, které jsou citované v souhrnech (tento oddíl neobsahuje shrnutí případů EDAL, ale původní rozhodnutí).

Přehled země

Přehledy zemí EDAL připravili národní experti, kteří připravili shrnutí případů. Přehledy poskytují informace o právní struktuře azylového systému příslušných zemí.

Kritéria pro výběr případů a stručný průvodce stylem
Šablona souhrnu případu
Keyword translations and glossary

O zdrojích

Zdroje dostupné v databázi EDAL začleňují přehledy zemí EDAL, azylovou legislativu ze zemí zapojených do projektu, azylové precedenční právo, * dokumenty uváděné  v části „jiné citované zdroje“ shrnutí případů EDAL a také významné evropské a mezinárodní právní nástroje.

* povšimněte si, že část 'precedenční právo' neobsahuje shrnutí případů EDAL - pouze původní rozhodnutí.

Zdroje uvedené v databázi EDAL nejsou vyčerpávající. Naším cílem je stavět na obsahu a propagovat a sdílet nové zdroje, jakmile jsou k dispozici.