Latest News


CRC: Committee finds violations concerning, inter alia, medical examinations in the course of age determination procedure

Date: 
Thursday, February 4, 2021

On 4 February 2021, the Committee on the Rights of the Child adopted its views in R.Y.S. v Spain (CRC/C/86/D/76/2019).

R.R. and others v Hungary: ECtHR rules that asylum seeking family’s rights under Article 3 and Article 5 were violated in Röszke transit zone

Date: 
Monday, March 8, 2021

On 2 March 2021, the European Court of Human Rights published its judgment in R.R. and others v Hungary (application no. 36037/17) concerning the confinement of an Iranian-Afghan family, including three minor children, to the Röszke transit zone at the border of Hungary and Serbia between 19 April and 15 August 2017.
 

Communicated cases against Poland: A.I. and others v Poland (application no. 39028/17), T.Z. and M.M. and Others v Poland (application no. 41764/17) and A.B. and Others v Poland (application no. 42907/17)

Date: 
Tuesday, March 2, 2021

On 1 March 2021, the cases A.I. and others v Poland (application no. 39028/17), T.Z. and M.M. and Others v Poland (application no. 41764/17)  and A.B. and Others v Poland (application no. 42907/17) were communicated by the ECtHR. 
 

Latest Cases


Země žadatele: Iraq

Český krajský soud projednával žádost, týkající se protiprávnosti usnesení, vykonaného podle § 129 (1) zákona o pobytu cizinců. Po provedení textové a teleologické analýzy výše zmíněného státního ustanovení soud rozhodl, že zákon předložený v Článku 28 Dublinského nařízení III není použitelný v České republice, protože tento členský stát nebyl schopen stanovit objektivní kritéria k posuzování rizika útěku.      

Země žadatele: Ukraine

Rozsudek definoval určitou sociální skupinu jako skupinu osob, která sdílí objektivně společnou charakteristiku nebo je alespoň takto společností vnímána. Tato charakteristika má často povahu vrozeného, nezměnitelného rysu nebo je jinak zásadní pro lidskou identitu, svědomí nebo výkon lidských práv dotyčných osob. Riziko pronásledování samo o sobě tuto charakteristiku nepředstavuje.

Země žadatele: Ukraine

Posouzení žádosti jako zjevně nedůvodné vyžaduje třístupňový test:  (1) zda hrozí stěžovateli vyhoštění nebo vydání k trestnímu stíhání do ciziny, (2) zda mohl žadatel podat žádost dříve a (3) zda je z postupu žadatele patrné, že žádost podal „pouze“ s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění nebo vydání.

Článek 9 Evropské úmluvy o lidských právech nemá na rozdíl např. od čl. 3 a čl. 8 téže úmluvy extrateritoriální účinky. Navrácení jednotlivce do země, kde mu hrozí omezení jeho náboženské svobody, které nedosahuje intenzity zásahu do jeho práv podle čl. 3 úmluvy, není v rozporu s úmluvou. Takové navrácení nemůže ani prima facie představovat vážnou újmu pro účely posouzení doplňkové ochrany.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).