Latest News


CJEU: C-652/16 Ahmedbekova - Request for a preliminary ruling from the Administrative Court of Sofia (Bulgaria), lodged on 19 December 2016

Date: 
Monday, December 19, 2016

The Bulgarian Administrative Court of Sofia has referred preliminary questions to the CJEU in case C-652/16 Ahmedbekova concerning the interpretation of Article 4 of the recast Qualification Directive (rQD) and the assessment of applications for internat

ECtHR Communicated case: C.A. and P.A. against Sweden (no. 75348/16), communicated on 2 March 2017

Date: 
Thursday, March 2, 2017

On 2 March 2017, the ECtHR communicated case C.A. and P.A. v. Sweden (no. 75348/16), which relates to a pending transfer under the Dublin III Regulation from Sweden to Italy of two Nigerian nationals (a mother and her underage daughter) who claimed being victims of human trafficking and prostitution in Italy. The applicants applied for asylum in Sweden on 20 December 2015.

UK: Court of Appeal confirms that unaccompanied minor cases must be determined as “an issue of objective fact”.

Date: 
Thursday, March 9, 2017

On 9 March 2017, the UK Court of Appeal in case Ali, R (on the application of) v The Secretary of State for the Home Department & Ano [EWCA Civ 138] dismissed an appeal by the Secretary of State against a High Court decision of 11 May 2016, which had found unlawful the

Latest Cases


Beslutande stat: Sweden , Sökandes ursprungsland: Syria , Nyckelord: Ansvar för prövning av ansökan, Barnets bästa, Barnspecifika skäl, Dublinöverföring, Förvar, Materiella mottagningsvillkor, Mottagningsvillkor, Säkert tredjeland , Avgörandedatum: 01-07-2016

Sökandena ansökte om asyl i Sverige och uppgav att de kom från Syrien. Utredning visade dock att Sökandena rest in i Ungern via Serbien och ansökt om asyl i Ungern före inresan till Sverige. Migrationsöverdomstolen fann att det inte förelåg sådan allvarliga brister i asylförfarandet och mottagningsvillkoren i Ungern, att det var omöjligt att överföra de Sökande till Unger i enlighet med Dublinförordningen. Två av de Sökande var små barn och skulle de Sökande ha överförts till Ungern fanns en överhängande risk för långa väntetider och lång tid i förvar innan de Sökande kunde få sina ansökningar prövade, vilket skulle innebära en mycket negativ påverkan på barnens hälsa och utveckling. En överföring av de Sökande under omständigheterna skulle därför i Migrationsöverdomstolens mening inte var förenligt med principen om barnens bästa. Med avslag av Migrationsverkets överklagande beslutade Migrationsöverdomstolen de Sökandes asylansökningar skulle prövas i Sverige.

Beslutande stat: Sweden , Sökandes ursprungsland: Somalia , Nyckelord: Beroende (person i beroendeställning), Beviskrav, Familjesammanhållning (rätten till), Relevant dokumentation, Trovärdighetsbedömning , Avgörandedatum: 01-06-2016

Sökanden och Sökandens barn sökte uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till deras make samt far, som hade permanent uppehållstillstånd i Sverige. Sökanden och Sökandens barn beviljades bevislättnad avseende sina identiteter. Vidare har en av de Sökanden, en tjugoårig dotter, bedömts uppfylla kraven på hushållsgemenskap och ett särskilt beroendeförhållande. Sökanden och samtliga av Sökandens barn beviljades uppehållstillstånd. 

Beslutande stat: Sweden , Sökandes ursprungsland: Brazil , Nyckelord: Effektivt rättsmedel (rätten till), Personlig intervju , Avgörandedatum: 07-12-2015

I sitt överklagande av Migrationsverkets och Migrationsdomstolens beslut att avslå Sökandens ansökan om upphållstillstånd i Sverige, åberopade Sökanden med skyddskälen vilka inte hade åberopats vid ansökan till Migrationsverket. Genom åberopande av skyddsskäl blir de särskilda krav som gäller vid prövning av asylansökan tillämpliga och Sökanden hade rätt till en personlig intervju hos Migrationsverket. Migrationsöverdomstolen återförvisade Sökandens ärende till Migrationsverket då asylansökan inte kunde prövas av Migrationsdomstolen som första instans.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database co-ordinated by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 19 EU Member States, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant Member State’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Amanda Taylor (ataylor@ecre.org) or Julia Zelvenska (jzelvenska@ecre.org).