Latest News


Netherlands: Council of State rules on the use of a Eurodac result issued by another EU Member State

Date: 
Friday, September 23, 2016

On 1 September 2016, the Council of State ruled on the use of information – an Eurodac result – provided by other Member States. In the present case, the State Secretary had declared an asylum application inadmissible as the asylum seeker already enjoyed international protection in Greece.

Grand Chamber strikes out Khan v. Germany (no. 38030/12), [Article 8], 21 September 2016

Date: 
Wednesday, September 21, 2016

On 21 September 2016, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights decided to strike out the application in the case Khan v. Germany (no. 38030/12). The case concerned an expulsion order against a Pakistani national living in Germany, who had committed a murder in Germany in a state of mental incapacity. 

Netherlands: District Court - Total time limit of Dublin Transfer maximum 18 months

Date: 
Tuesday, August 23, 2016

On 23 August 2016, the District Court of The Hague ruled on the time limit of Dublin transfers per Article 29(2) of the Dublin III Regulation.

Latest Cases


Beslutande stat: Sweden , Sökandes ursprungsland: Brazil , Nyckelord: Effektivt rättsmedel (rätten till), Personlig intervju , Avgörandedatum: 07-12-2015

I sitt överklagande av Migrationsverkets och Migrationsdomstolens beslut att avslå Sökandens ansökan om upphållstillstånd i Sverige, åberopade Sökanden med skyddskälen vilka inte hade åberopats vid ansökan till Migrationsverket. Genom åberopande av skyddsskäl blir de särskilda krav som gäller vid prövning av asylansökan tillämpliga och Sökanden hade rätt till en personlig intervju hos Migrationsverket. Migrationsöverdomstolen återförvisade Sökandens ärende till Migrationsverket då asylansökan inte kunde prövas av Migrationsdomstolen som första instans.

Beslutande stat: Sweden , Sökandes ursprungsland: Syria , Nyckelord: Första asylland, Skydd, Säkert tredjeland , Avgörandedatum: 20-08-2015

En Sökandes som är syrisk medborgare ansökte om asyl i Sverige. Migrationsöverdomstolen fann (i) att Armenien var att betrakta som ett säkert tredjeland, och (ii) att den Sökande hade sådan anknytning till Armenien att det var rimligt att den Sökanden reste dit, då den Sökandes mamma kom från Armenien, den Sökande talade armeniska som modersmål, den Sökanden var född och tillbringade sina första levnadsår i Armenien, och den Sökanden frivilligt återvänt till Armenien i vuxen ålder för att studera. Den Sökandes asylansökan avvisades.

Beslutande stat: Sweden , Sökandes ursprungsland: Unknown , Nyckelord: Bevisbörda, Dublinöverföring, Första asylland, Rättshjälp / rätt till offentligt biträde / rättsligt bistånd , Avgörandedatum: 19-12-2014

I ärenden hos Migrationsverket avseende Överföring, kan en Sökande ha möjlighet att bli förordnad Rättsligt Biträde, även om en sådan möjlighet inte uttryckligen framgår av Dublin III Förordningen. I sådana ärenden ska rätten till Rättsligt Biträde förordnas mot bakgrund av utlänningslagen under förutsättning att det finns indikationer på att en Överföring inte bör genomföras med hänsyn till förhållandena i mottagarlandet eller att det av annan anledning skulle vara olämpligt att genomföra en överföring.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database co-ordinated by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 19 EU Member States, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant Member State’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Amanda Taylor (ataylor@ecre.org) or Julia Zelvenska (jzelvenska@ecre.org).