Latest News


CJEU: C-473/16 F – Request for a preliminary ruling from the Administrative and Labour Court Szeged (Hungary), 29 August 2016

Date: 
Friday, October 21, 2016

The Administrative and Labour Court Szeged (Hungary) has referred a request for preliminary ruling to the Court of Justice of the European Union (CJEU) on the interpretation to be given to Article 4 of the Qualification Directive.

CJEU: Case C-429/15 – Evelyn Danqua v Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General, 20 October 2016

Date: 
Thursday, October 20, 2016

On 20 October 2016, the Court of Justice of the European Union (CJEU) delivered its judgment in the case Evelyn Danqua v Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General, which relates to the interpretation of the principle of equivalence.

ECtHR Communicated cases: Asady and Others v. Slovakia (no. 24917/15), 26 September 2016

Date: 
Monday, September 26, 2016

On 26 September 2016, the European Court of Human Rights communicated the case Asady and Others v. Slovakia (no. 24917/15), which relates to the collective expulsion of nineteen asylum seekers from Slovakia to Ukraine in November 2014.

Latest Cases


Beslutande stat: Sweden , Sökandes ursprungsland: Brazil , Nyckelord: Effektivt rättsmedel (rätten till), Personlig intervju , Avgörandedatum: 07-12-2015

I sitt överklagande av Migrationsverkets och Migrationsdomstolens beslut att avslå Sökandens ansökan om upphållstillstånd i Sverige, åberopade Sökanden med skyddskälen vilka inte hade åberopats vid ansökan till Migrationsverket. Genom åberopande av skyddsskäl blir de särskilda krav som gäller vid prövning av asylansökan tillämpliga och Sökanden hade rätt till en personlig intervju hos Migrationsverket. Migrationsöverdomstolen återförvisade Sökandens ärende till Migrationsverket då asylansökan inte kunde prövas av Migrationsdomstolen som första instans.

Beslutande stat: Sweden , Sökandes ursprungsland: Syria , Nyckelord: Första asylland, Skydd, Säkert tredjeland , Avgörandedatum: 20-08-2015

En Sökandes som är syrisk medborgare ansökte om asyl i Sverige. Migrationsöverdomstolen fann (i) att Armenien var att betrakta som ett säkert tredjeland, och (ii) att den Sökande hade sådan anknytning till Armenien att det var rimligt att den Sökanden reste dit, då den Sökandes mamma kom från Armenien, den Sökande talade armeniska som modersmål, den Sökanden var född och tillbringade sina första levnadsår i Armenien, och den Sökanden frivilligt återvänt till Armenien i vuxen ålder för att studera. Den Sökandes asylansökan avvisades.

Beslutande stat: Sweden , Sökandes ursprungsland: Unknown , Nyckelord: Bevisbörda, Dublinöverföring, Första asylland, Rättshjälp / rätt till offentligt biträde / rättsligt bistånd , Avgörandedatum: 19-12-2014

I ärenden hos Migrationsverket avseende Överföring, kan en Sökande ha möjlighet att bli förordnad Rättsligt Biträde, även om en sådan möjlighet inte uttryckligen framgår av Dublin III Förordningen. I sådana ärenden ska rätten till Rättsligt Biträde förordnas mot bakgrund av utlänningslagen under förutsättning att det finns indikationer på att en Överföring inte bör genomföras med hänsyn till förhållandena i mottagarlandet eller att det av annan anledning skulle vara olämpligt att genomföra en överföring.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database co-ordinated by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 19 EU Member States, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant Member State’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Amanda Taylor (ataylor@ecre.org) or Julia Zelvenska (jzelvenska@ecre.org).