• This blog assess the gaps present in the Qualification Directive with regards to refugees with disabilities. Persons with disabilities are neither included within the definition of Particular Social Group nor are they accomodated for in the definition given to acts of persecution in the Directive. Given that EU Member States are bound by the international obligations of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, this blog calls upon the EU to take into account the specific situation of refugees with disabilities and provide a framework for protection that is in line with the Convention. 

  • The Supreme Court of Republic Slovenia has referred a request for a preliminary ruling to the CJEU on the interpretation to be given to Articles 3 and 17 of the Dublin III Regulation in the case that concerns a transfer to Croatia under the Dublin III Regulation.

  • The Belgian Council for Alien Law Litigation has referred a series of questions to the Court of Justice on the application and interpretation to be given to Article 25(1) of the Visa Code.

  • The blog aims to demonstrate that the system of self-identification of vulnerable persons in the international protection proceedings, applicable in Poland prior to the transposition of the recast Procedure and Reception Directives, can give rise to breaches of Article 5 of the ECHR. It also examines the possible impact of the post-transposition legal framework in Poland on detention practices for those who are vulnerable.

  • The navigation and use of Country of Origin information by the European Court of Human Rights has been, up until now, a relatively unexplored area. This blog, however, examines in depth how the ECtHR has established a specific framework on the use of COI in its own case law, namely the collection, assessment, and determination of COI. Whilst this framework has been created by the Court itself it rarely abides by it, leading to a COI methodology which is porous and contradictory and a judgment which determines the fate of the individual as well as State practice elsewhere.

Latest News


France: Allowance insufficient for asylum seekers without accommodation

Date: 
Friday, December 23, 2016

In a judgment of 23 December 2016, the French Council of State examined the appropriateness of the level of the ADA (Allocation pour demandeur d’asileallowance for asylum seekers) for asylum seekers who

The Netherlands: Decrease in number of reception places in Italian SPRAR locations does not prevent transfer of particularly vulnerable foreign nationals to Italy

Date: 
Friday, December 9, 2016

On 9 December 2016 the Administrative Jurisdiction Division of the Council of State has judged that the decrease in the number of reception places in the Italian SPRAR centers does not prevent the Dublin transfer of extremely vulnerable foreign nationals to Italy.

ECtHR - Abuhmaid v. Ukraine (no. 31183/13) [Articles 8 and 13], 12 January 2017

Date: 
Thursday, January 12, 2017

On the 12th of January 2017, the European Court of Human Rights gave its ruling in the case of Abuhmaid v. Ukraine (no. 31183/13), concerning a Palestinian national residing in Ukraine.

Latest Cases


Country of Decision: Slovenia , Country of Applicant: Afghanistan , Date of Decision: 18-06-2015

Če prosilec za mednarodno zaščito zatrjuje, da v odgovorni državi članici obstajajo pomanjkljivosti azilnega postopka (v skladu s 3. členom Dublinske uredbe III), ima država, ki odloča, dolžnost raziskati sistematske pomanjkljivosti azilnega postopka v skladu z obrnjenim dokaznim bremenom. 

Country of Decision: Slovenia , Country of Applicant: Serbia , Keywords: Diskriminacija, Nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, Pospešeni postopek, Pripadnost določeni družbeni skupini , Date of Decision: 21-11-2012

Tožnika nista pripadnika posebne družbene skupine v smislu Konvencije o statusu beguncev, saj niti iz njunih navedb niti iz splošno znanih informacij ne izhaja, da Republika Srbija svoje državljane, ki izhajajo iz Kosova, šteje za posebno skupino s specifičnimi lastnostmi oziroma karakteristikami.

Iz sodne prakse ESČP v zvezi s 3. členom EKČP in odločbe Ustavnega sodišča Up-96/09, na katero se sklicuje sodišče prve stopnje, po presoji Vrhovnega sodišča ne izhaja, da predstavlja minimalna socialno-ekonomska zaščita posameznika, ki je odvisen od državne pomoči, kršitev dostojanstva in razlog za priznanje subsidiarne zaščite. Slabe socialno-ekonomske razmere, v katerih živi pretežen del prebivalstva posamezne države prav tako ne predstavljajo razlogov za priznanje subsidiarne zaščite. 

Country of Decision: Slovenia , Country of Applicant: Bosnia and Herzegovina , Keywords: Diskriminacija, Informacije o državi izvora, Nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, Osebne okoliščine prosilca, Pravica do enotne družine, Pravica do zdravja, Ranljiva oseba, Resna škoda, Subsidiarna zaščita, Zdravniška poročila / Zdravniško-pravna poročila , Date of Decision: 24-07-2013

Pri prvi tožnici obstajajo take izjemne osebne okoliščine, ki narekujejo stalno visoko kvalificirano zdravniško oskrbo, ki ji jo nudijo v tukajšnjih zdravstvenih zavodih, doma pa druga tožnica. Če bi tako bolnega človeka poslali iz tukajšnjih urejenih razmer v zbirni center v BiH, bi zaradi pomanjkljive zdravniške oskrbe prva tožnica lahko utrpela nečloveško oziroma poniževalno ravnanje, kar je resna škoda, ki opravičuje podelitev subsidiarne zaščite v Sloveniji. 

V primeru vrnitve druge tožnice v izvorno državo bi bila ločena od prve tožnice oziroma od svoje družine, kar je v nasprotju s temeljnim načelom združevanja družin. Poleg tega bi z morebitno vrnitvijo v BiH oziroma v tamkajšnji zbirni center, obstajala utemeljena bojazen, da bi bila kot mlada Romkinja brez družine in sredstev za preživljanje tudi zaradi diskriminacije Romov lahko deležna nečloveškega oziroma poniževalnega ravnanja. 

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database co-ordinated by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 19 EU Member States, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant Member State’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Amanda Taylor (ataylor@ecre.org) or Julia Zelvenska (jzelvenska@ecre.org).