• A third-country national or stateless person who is below the age of 18 at the time of his or her entry into the territory of a Member State and of the introduction of his or her asylum application in that State, but who, in the course of the asylum procedure, attains the age of majority and is thereafter granted refugee status must be regarded as a ‘minor’ for the purposes of the Family Reunification Directive.

     
  • This journal entry argues that EU third country agreements violate non-refoulement obligations as defined under international law based on a number of reasons. First, EU third country agreements violate Article 31(1) of the Convention Relating to the Status of Refugees; second when read purposively, violating Article 31(1) would trigger corresponding protection from refoulement, most notably when a violation of Article 31(1) may lead to rejection at the frontier; finally, third country agreements as a form of migration control to deter claimants from reaching the territories of a State, would be both a form of penalisation of refugees’ illegal presence as well as a violation of non-refoulement obligations.

  • The possibility to lodge an asylum application in practice is a prerequisite for the effective protection of those in need of international protection. If access to the asylum procedure is not guaranteed by the national authorities, asylum applicants cannot benefit from the guarantees afforded to those under the asylum procedure

  • Luxembourg is the 22nd country to be added to EDAL. The country profile page gives readers a summary of asylum law and procedures in Luxembourg and the case summary page provides the latest asylum case law from the Luxembourg Administrative Tribunal. 

  • In VC, R (On the Application Of) v SSHD, the Court of Appeal found that the lack of an automatic independent review of immigration detention put mentally ill detainees at a substantial disadvantage. The Court ruled that since mentally ill detainees might lack the ability to initiate a bail application, they are unjustifiably discriminated against.

Latest News


UK Court of Appeal: cessation decision is independent of an assessment of a risk of violation of Article 3 ECHR

Date: 
Wednesday, May 2, 2018

On 2 May 2018, the England and Wales Court of Appeal ruled in case MA (Somalia) v.

Netherlands: District Court of The Hague rules on obligation to provide reasons when Article 17 of the Dublin III Regulation is invoked

Date: 
Friday, April 20, 2018

On 20 April 2018, the District Court of The Hague, seated in Den Bosch, ruled in case NL18.5178 regarding a Syrian asylum applicant whose family was granted refugee status in the Netherlands. The applicant also applied for asylum in the Netherlands on a later stage, but his asylum application was considered inadmissible as Italy was regarded as the Member State responsible for his application.

Germany: Administrative Court of Dusseldorf quashes transfer of Syrian family to Romania

Date: 
Tuesday, May 8, 2018

On 8 May 2018, the Administrative Court of Dusseldorf ruled in case 8L5135/17.A concerning a Syrian woman and her three young children. The family received refugee status in Romania and subsequently reached Germany, where they also applied for asylum. On 21 May 2017, the German Federal Office for Migration and Refugees ordered their transfer to Romania.

Latest Cases


Country of Decision: Poland , Country of Applicant: Pakistan , Keywords: Ciężar dowodu, Detencja, Istotne fakty, Ocena indywidualna, Skuteczny środek prawny (prawo do), Standard dowodu, Stosowna dokumentacja, Szczególny wzgląd na dzieci, Warunki przyjmowania, Warunki socjalne przyjmowania, Wniosek oczywiście bezzasadny, Zaświadczenie lekarskie / medyczno-prawne , Date of Decision: 02-03-2017

Wniosek S.C., oraz jej dzieci Z.C. i F.C. dotyczył kasacji wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłą z niewątpliwie niesłusznego umieszczenia wnioskodawców w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpatrzenia. 

Country of Decision: Poland , Country of Applicant: Unknown , Keywords: Dostęp do rynku pracy, Najlepszy interes dziecka, Warunki przyjmowania, Warunki socjalne przyjmowania, Względy humanitarne , Date of Decision: 07-12-2016

D.T., posiadająca zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych, wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, o podtrzymaniu decyzji odmawiającej skarżącej przyznania świadczenia wychowawczego na dzieci. Odwołując się do wykładni celowościowej przepisów dotyczących świadczeń społecznych oraz dostępu cudzoziemców do rynku pracy, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję SKO, oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K., zaznaczając związanie organu decyzyjnego oceną prawną zawartą w wyroku Sądu. 

Country of Decision: Poland , Country of Applicant: Unknown , Keywords: Gwarancje proceduralne, Powrót, Prawo do pozostania w kraju oczekując na decyzję (suspensywny charakter), Skuteczny dostęp do procedur, Skuteczny środek prawny (prawo do) , Date of Decision: 20-04-2017

Wniosek o wstrzymanie wykonywania decyzji, zawarty w skardze na decyzję w przedmiocie zobowiązania do powrotu i zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen, powinien zostać uwzględniony, ze względu na zasadność pozostania skarżącej w Polsce do czasu zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego. Na mocy art. 61 § 3 PPSA, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonywania w całości lub w części zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdyby akt lub czynność zostały wykonane.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database co-ordinated by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 20 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Amanda Taylor (ataylor@ecre.org) or Julia Zelvenska (jzelvenska@ecre.org).