• The European Court of Human Rights has found that removal of Uzbek/Tajik nationals from Russia would violate Article 3 ECHR, due to the two countries' unimproved criminal justice system and lack of convincing assurances by the two governments.

   

 • The Court of Justice has found that for a subsidiary protection beneficiary’s action to be deemed inadmissible due to lack of sufficient interest, the rights and benefits granted must indeed be the same as those the applicant would enjoy if they held refugee status, even if the difference only encompasses ancillary rights.

 • The Court of Justice of the EU found that there is no explicit obligation for Member States to issue a decision on their own responsibility under Dublin III, nor a requirement for reviewing authorities to examine Dublin considerations ex proprio motu.

   

   

 • The Court of Justice of the European Union has delivered its judgment on a preliminary ruling concerning the correct processing of applications for international protection lodged separately by family members and the interrelationship between them.

 • The Court of Appeal recently ruled that the detention of foreign nationals pending their removal under Dublin III was unlawful due to lack of a definition for risk of absconding in domestic law, with damages being the appropriate form of remedy.

   

Latest News


The Netherlands – The Hague Court decides on suspensory effect of appeal against rejection of asylum request

Date: 
Wednesday, October 10, 2018

On 10 October, the District Court of The Hague ruled in a case concerning the application for provisional measures pending the decision on an appeal against the rejection of an asylum claim.

The case concerned an Algerian national who was refus

Finland – Supreme Court decides on minor returns and the duty of authorities to conduct safety assessment

Date: 
Tuesday, October 23, 2018

On 23 October, the Finish Supreme Court ruled on the possibility to return an unaccompanied minor to Iraq, where his family resided.

The Finnish Immigration Service had rejected the minor’s application for international protect

The Netherlands – The Hague Court rules in a case of a Ukrainian national of Roma background

Date: 
Wednesday, October 10, 2018

On 10 October, The Hague Court in the Netherlands ruled on a case concerning the safety of a Roma applicant in Ukraine.

The case concerned a Roma woman of Ukrainian nationality, claiming that she was facing difficulties in Ukraine due to her et

Latest Cases


Country of Decision: Poland , Country of Applicant: Pakistan , Keywords: Ciężar dowodu, Detencja, Istotne fakty, Ocena indywidualna, Skuteczny środek prawny (prawo do), Standard dowodu, Stosowna dokumentacja, Szczególny wzgląd na dzieci, Warunki przyjmowania, Warunki socjalne przyjmowania, Wniosek oczywiście bezzasadny, Zaświadczenie lekarskie / medyczno-prawne , Date of Decision: 02-03-2017

Wniosek S.C., oraz jej dzieci Z.C. i F.C. dotyczył kasacji wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłą z niewątpliwie niesłusznego umieszczenia wnioskodawców w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpatrzenia. 

Country of Decision: Poland , Country of Applicant: Unknown , Keywords: Dostęp do rynku pracy, Najlepszy interes dziecka, Warunki przyjmowania, Warunki socjalne przyjmowania, Względy humanitarne , Date of Decision: 07-12-2016

D.T., posiadająca zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych, wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, o podtrzymaniu decyzji odmawiającej skarżącej przyznania świadczenia wychowawczego na dzieci. Odwołując się do wykładni celowościowej przepisów dotyczących świadczeń społecznych oraz dostępu cudzoziemców do rynku pracy, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję SKO, oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K., zaznaczając związanie organu decyzyjnego oceną prawną zawartą w wyroku Sądu. 

Country of Decision: Poland , Country of Applicant: Unknown , Keywords: Gwarancje proceduralne, Powrót, Prawo do pozostania w kraju oczekując na decyzję (suspensywny charakter), Skuteczny dostęp do procedur, Skuteczny środek prawny (prawo do) , Date of Decision: 20-04-2017

Wniosek o wstrzymanie wykonywania decyzji, zawarty w skardze na decyzję w przedmiocie zobowiązania do powrotu i zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen, powinien zostać uwzględniony, ze względu na zasadność pozostania skarżącej w Polsce do czasu zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego. Na mocy art. 61 § 3 PPSA, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonywania w całości lub w części zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdyby akt lub czynność zostały wykonane.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Amanda Taylor (ataylor@ecre.org).