Latest News


Netherlands – Council of State Advocate General’s opinion on ‘Safe Country’ concept in asylum cases

Date: 
Friday, July 22, 2016

On 20 July 2016, the Advocate General of the Council of State published his opinion regarding the concept of ‘Safe Country’ in asylum cases.

UK: Court of Appeal rules on persecution based on imputed political opinion

Date: 
Tuesday, July 12, 2016

On 12 June 2016, the Court of Appeal ruled on the issue of persecution based on imputed political opinion in Secretary of State for the Home Department v MSM (Somalia) and UNHCR (Intervener).
 

ECtHR - Administrative detention of children in the context of deportation procedures

Date: 
Tuesday, July 12, 2016
  • A.B. and Others v. France (no. 11593/12) [Articles 3, 5 §§ 1 and 4, 8], 12 July 2016
  • A.M. and Others v. France (no. 24587/12) [Articles 3, 5 §§ 1 and 4, 8], 12 July 2016
  • R.C. and V.C. v. France (no. 76491/14) [Articles 3, 5 §§ 1 and 4, 8], 12 July 2016
  • R.K. and Others v. France (no. 68264/14) [Articles 3, 5 §§ 1 and 4, 8], 12 July 2016
  • R.M. and Others v. France (no.

Latest Cases


Land van besluit: Netherlands , Trefwoorden: Terugkeer, Uitsluiting van bescherming , Date of Decision: 29-03-2016

De Hoge Raad heeft twee prejudiciële vragen gesteld om aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het moment van aanvang en de duur van een ‘ongewenst verklaring’ van de verdachte, die gelijkgesteld word met een inreisverbod, staan ter discussie aangezien deze verklaring reeds werd uitgesproken alvorens de terugkeerrichtlijn in werking was. 

Land van besluit: Netherlands , Land van herkomst: Cuba , Trefwoorden: Beoordeling van feiten en omstandigheden, Beoordeling van geloofwaardigheid , Date of Decision: 13-04-2016

De bestuursrechter mag zijn oordeel over de geloofwaardigheid van het asielrelaas niet in de plaats stellen van de staatssecretaris. De bestuursrechter mag echter wel zijn oordeel geven over de door de staatssecretaris aan zijn standpunt  ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden.

Land van besluit: Netherlands , Land van herkomst: Mali , Trefwoorden: Binnenlandse bescherming, Individuele beoordeling, Informatie over het land van herkomst, Kennelijk ongegrond verzoek, Niet-begeleide minderjarige, Persoonlijke omstandigheden van verzoek(st)er, Versnelde procedure , Date of Decision: 07-04-2016

Er is niet voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden voor een intern vestigingsalternatief, Gezien in casu van de vluchteling redelijkerwijs niet verwacht kan worden zich in het gebied te vestigen. De redelijkheidstoets van UNHCR is immers vergelijkbaar met deze in nationale wetgeving en UNHCR omschrijft het vestigingsalternatief als “niet redelijk”.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database co-ordinated by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 19 EU Member States, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant Member State’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Amanda Taylor (ataylor@ecre.org) or Julia Zelvenska (jzelvenska@ecre.org).