• The European Court of Human Rights has found that removal of Uzbek/Tajik nationals from Russia would violate Article 3 ECHR, due to the two countries' unimproved criminal justice system and lack of convincing assurances by the two governments.

   

 • The Court of Justice has found that for a subsidiary protection beneficiary’s action to be deemed inadmissible due to lack of sufficient interest, the rights and benefits granted must indeed be the same as those the applicant would enjoy if they held refugee status, even if the difference only encompasses ancillary rights.

 • The Court of Justice of the EU found that there is no explicit obligation for Member States to issue a decision on their own responsibility under Dublin III, nor a requirement for reviewing authorities to examine Dublin considerations ex proprio motu.

   

   

 • The Court of Justice of the European Union has delivered its judgment on a preliminary ruling concerning the correct processing of applications for international protection lodged separately by family members and the interrelationship between them.

 • The Court of Appeal recently ruled that the detention of foreign nationals pending their removal under Dublin III was unlawful due to lack of a definition for risk of absconding in domestic law, with damages being the appropriate form of remedy.

   

Latest News


The Netherlands – The Hague Court decides on suspensory effect of appeal against rejection of asylum request

Date: 
Wednesday, October 10, 2018

On 10 October, the District Court of The Hague ruled in a case concerning the application for provisional measures pending the decision on an appeal against the rejection of an asylum claim.

The case concerned an Algerian national who was refus

Finland – Supreme Court decides on minor returns and the duty of authorities to conduct safety assessment

Date: 
Tuesday, October 23, 2018

On 23 October, the Finish Supreme Court ruled on the possibility to return an unaccompanied minor to Iraq, where his family resided.

The Finnish Immigration Service had rejected the minor’s application for international protect

The Netherlands – The Hague Court rules in a case of a Ukrainian national of Roma background

Date: 
Wednesday, October 10, 2018

On 10 October, The Hague Court in the Netherlands ruled on a case concerning the safety of a Roma applicant in Ukraine.

The case concerned a Roma woman of Ukrainian nationality, claiming that she was facing difficulties in Ukraine due to her et

Latest Cases


Land van besluit: Netherlands , Land van herkomst: Syria , Trefwoorden: Detentie, Doeltreffende voorziening in rechte (recht op), Het recht op vrij verkeer, Opvangvoorzieningen, Proceswaarborgen, Tijdelijk verblijfsrecht in afwachting van een beslissing (Opschortende werking) , Date of Decision: 30-06-2016

Indien een vreemdeling, in verband met de behandeling van zijn asielaanvraag, de aanwijzing krijgt zich beschikbaar te houden in een beperkte ruimte, kan dit in strijd zijn  met artikel 5 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (“EVRM”). Bij zijn beoordeling zal de Rechtbank alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten nemen, in het bijzonder  van belang is de aard, de duur, het effect en de tenuitvoerlegging van de maatregel.

Land van besluit: Netherlands , Land van herkomst: Syria , Trefwoorden: Beoordeling van feiten en omstandigheden, Bewijslast, Indirect refoulement, Niet-ontvankelijk verzoek, Reëel risico, Staatloze, Tijdelijk verblijfsrecht in afwachting van een beslissing (Opschortende werking), Veilig derde land , Date of Decision: 05-08-2016

Een besluit van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de “staatssecretaris”), van de Nederlandse staat, kan in strijd worden verklaard met: (i) artikel 3.37e van het Voorschrift Vreemdelingen 2000, indien zulk besluit, aangaande de vraag of een land kwalificeert als een veilig derde land, niet gebaseerd is op meerdere bronnen van informatie; en/of, (ii) artikelen 3:2 en 3:46 van de Algemene Wet Bestuursrecht op basis van de vereisten dat alle besluiten van de staatssecretaris (a) zorgvuldig  zijn voorbereid en (b) voorzien van een deugdelijke motivering. 

Land van besluit: Netherlands , Land van herkomst: Afghanistan , Trefwoorden: Beoordeling van feiten en omstandigheden, Bewijslast, Dublinoverdracht, Individuele beoordeling, Juridische bijstand / rechtsbijstand / procesvertegenwoordiging, Onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, Opvangvoorzieningen, Verantwoordelijkheid voor behandeling asielaanvraag , Date of Decision: 25-08-2016

De overdracht van asielzoekers van België naar Oostenrijk, onder de Dublin-reglementering, is strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel, aangezien de overheid het heeft nagelaten om informatie te bekomen over wat de gevolgen zijn van het moratorium op de behandeling van asielaanvragen in Oostenrijk.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Amanda Taylor (ataylor@ecre.org).