• A third-country national or stateless person who is below the age of 18 at the time of his or her entry into the territory of a Member State and of the introduction of his or her asylum application in that State, but who, in the course of the asylum procedure, attains the age of majority and is thereafter granted refugee status must be regarded as a ‘minor’ for the purposes of the Family Reunification Directive.

     
  • This journal entry argues that EU third country agreements violate non-refoulement obligations as defined under international law based on a number of reasons. First, EU third country agreements violate Article 31(1) of the Convention Relating to the Status of Refugees; second when read purposively, violating Article 31(1) would trigger corresponding protection from refoulement, most notably when a violation of Article 31(1) may lead to rejection at the frontier; finally, third country agreements as a form of migration control to deter claimants from reaching the territories of a State, would be both a form of penalisation of refugees’ illegal presence as well as a violation of non-refoulement obligations.

  • The possibility to lodge an asylum application in practice is a prerequisite for the effective protection of those in need of international protection. If access to the asylum procedure is not guaranteed by the national authorities, asylum applicants cannot benefit from the guarantees afforded to those under the asylum procedure

  • Luxembourg is the 22nd country to be added to EDAL. The country profile page gives readers a summary of asylum law and procedures in Luxembourg and the case summary page provides the latest asylum case law from the Luxembourg Administrative Tribunal. 

  • In VC, R (On the Application Of) v SSHD, the Court of Appeal found that the lack of an automatic independent review of immigration detention put mentally ill detainees at a substantial disadvantage. The Court ruled that since mentally ill detainees might lack the ability to initiate a bail application, they are unjustifiably discriminated against.

Latest News


Netherlands: Council of State rules that detention under Dublin III Regulation is unlawful if applicant is not given the opportunity to be heard

Date: 
Wednesday, May 2, 2018

On 2 May 2018, the Dutch Council of State ruled against the State Secretary for Justice and Security and upheld the ruling of the District Court of The Hague in finding that applicants under the Dublin III Regulation cannot be detained prior to being given the opportunity to be heard.

CJEU Judgment: Case C-353/16 MP, 24 April 2018

Date: 
Tuesday, April 24, 2018

On 24 April 2018, the CJEU ruled in case C-353/16 MP concerning the preliminary questions referred by the UK Supreme Court on the scope of the subsidiary protection under the Qualification Directive, particularly for victims of torture.

The CJEU found that, under EU law, the fact that a per

CJEU Judgment: Case C-82/16 K.A. and others, 8 May 2018

Date: 
Tuesday, May 8, 2018

On 8 May 2018, the CJEU ruled in case C-82/16 K.A.

Latest Cases


Land van besluit: Netherlands , Land van herkomst: Syria , Trefwoorden: Detentie, Doeltreffende voorziening in rechte (recht op), Het recht op vrij verkeer, Opvangvoorzieningen, Proceswaarborgen, Tijdelijk verblijfsrecht in afwachting van een beslissing (Opschortende werking) , Date of Decision: 30-06-2016

Indien een vreemdeling, in verband met de behandeling van zijn asielaanvraag, de aanwijzing krijgt zich beschikbaar te houden in een beperkte ruimte, kan dit in strijd zijn  met artikel 5 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (“EVRM”). Bij zijn beoordeling zal de Rechtbank alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten nemen, in het bijzonder  van belang is de aard, de duur, het effect en de tenuitvoerlegging van de maatregel.

Land van besluit: Netherlands , Land van herkomst: Syria , Trefwoorden: Beoordeling van feiten en omstandigheden, Bewijslast, Indirect refoulement, Niet-ontvankelijk verzoek, Reëel risico, Staatloze, Tijdelijk verblijfsrecht in afwachting van een beslissing (Opschortende werking), Veilig derde land , Date of Decision: 05-08-2016

Een besluit van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de “staatssecretaris”), van de Nederlandse staat, kan in strijd worden verklaard met: (i) artikel 3.37e van het Voorschrift Vreemdelingen 2000, indien zulk besluit, aangaande de vraag of een land kwalificeert als een veilig derde land, niet gebaseerd is op meerdere bronnen van informatie; en/of, (ii) artikelen 3:2 en 3:46 van de Algemene Wet Bestuursrecht op basis van de vereisten dat alle besluiten van de staatssecretaris (a) zorgvuldig  zijn voorbereid en (b) voorzien van een deugdelijke motivering. 

Land van besluit: Netherlands , Land van herkomst: Afghanistan , Trefwoorden: Beoordeling van feiten en omstandigheden, Bewijslast, Dublinoverdracht, Individuele beoordeling, Juridische bijstand / rechtsbijstand / procesvertegenwoordiging, Onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, Opvangvoorzieningen, Verantwoordelijkheid voor behandeling asielaanvraag , Date of Decision: 25-08-2016

De overdracht van asielzoekers van België naar Oostenrijk, onder de Dublin-reglementering, is strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel, aangezien de overheid het heeft nagelaten om informatie te bekomen over wat de gevolgen zijn van het moratorium op de behandeling van asielaanvragen in Oostenrijk.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database co-ordinated by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 20 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Amanda Taylor (ataylor@ecre.org) or Julia Zelvenska (jzelvenska@ecre.org).