Latest News


United Kingdom: Age Assessment Based on Appearance Ruled Unlawful

Date: 
Monday, June 20, 2016

The UK High Court has ruled in AA v Secretary of State for the Home Department on the unlawfulness of the Home Office policy allowing to treat an unaccompanied asylum seeking child as an adult “if their physical appearance/demeanour very strongly suggests that they are significantly over 18 years of age

United Kingdom: UK Supreme Court - Preliminary Reference to the CJEU on the Qualification Directive

Date: 
Wednesday, June 22, 2016
On the 22nd of June, the UK Supreme Court referred the following question to the CJEU:
 
“Does article 2(e), read with article 15(b), of the Qualification Directive cover a real risk of serious harm to the physical or psychological health of the applicant if returned to the country of origin, resulting from previous torture or inhuman or degrading treatment for which the c

Netherlands: Hague District Court – Dublin Transfer Not in the Best Interest of the Minor

Date: 
Thursday, June 9, 2016
In an interim judgment of 9 June 2016, the Hague District Court ruled that the State Secretary of Security and Justice failed to consider the individual circumstances of the asylum application of a child by rejecting his application based on the Dublin Regulation.

Latest Cases


Land van besluit: Netherlands , Land van herkomst: Cuba , Trefwoorden: Beoordeling van feiten en omstandigheden, Beoordeling van geloofwaardigheid , Date of Decision: 13-04-2016

De bestuursrechter mag zijn oordeel over de geloofwaardigheid van het asielrelaas niet in de plaats stellen van de staatssecretaris. De bestuursrechter mag echter wel zijn oordeel geven over de door de staatssecretaris aan zijn standpunt  ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden.

Land van besluit: Netherlands , Land van herkomst: Mali , Trefwoorden: Binnenlandse bescherming, Individuele beoordeling, Informatie over het land van herkomst, Kennelijk ongegrond verzoek, Niet-begeleide minderjarige, Persoonlijke omstandigheden van verzoek(st)er, Versnelde procedure , Date of Decision: 07-04-2016

Er is niet voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden voor een intern vestigingsalternatief, Gezien in casu van de vluchteling redelijkerwijs niet verwacht kan worden zich in het gebied te vestigen. De redelijkheidstoets van UNHCR is immers vergelijkbaar met deze in nationale wetgeving en UNHCR omschrijft het vestigingsalternatief als “niet redelijk”.

Land van besluit: Netherlands , Land van herkomst: Syria , Trefwoorden: Beoordeling van feiten en omstandigheden, Eerste land van asiel, Ernstig, niet-politiek misdrijf, Gegronde vrees, Handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de VN, Land van herkomst, Misdaad tegen de menselijkheid, Nationaliteit, Oorlogsmisdaden, Persoonlijke omstandigheden van verzoek(st)er, Relevante feiten, Verplichting tot medewerking , Date of Decision: 03-12-2015

Het grief slaagt erom of de afwijzing van de verblijfsvergunning en bijgevolg de uitvaardiging van het inreisverbod op basis van artikels 1F(a)-(c) tegen de applicant gegrond waren. Onder deze provisies kan de staatssecretaris van veiligheid en justitie het element van nationale veiligheid aanhalen als ‘ernstige reden’ voor zijn beslissing indien ‘personal participation’ kan worden bewezen.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database co-ordinated by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 19 EU Member States, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant Member State’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Amanda Taylor (ataylor@ecre.org) or Julia Zelvenska (jzelvenska@ecre.org).