Latest News


Finland: Supreme Administrative Court rules against Dublin III returns to Hungary due to ‘systemic flaws’ in asylum procedures and reception conditions

Date: 
Wednesday, April 20, 2016

In decision KHO: 2016: 53 of 20 April 2016, the Supreme Administrative Court of Finland has ruled that there are systemic flaws in the asylum procedure and reception conditions for asylum applicants in Hungary within the meaning of Article 3(2) of the Dublin III Regulation(DRIII).

Latest Cases


Land van besluit: Netherlands , Land van herkomst: Cuba , Trefwoorden: Beoordeling van feiten en omstandigheden, Beoordeling van geloofwaardigheid , Date of Decision: 13-04-2016

De bestuursrechter mag zijn oordeel over de geloofwaardigheid van het asielrelaas niet in de plaats stellen van de staatssecretaris. De bestuursrechter mag echter wel zijn oordeel geven over de door de staatssecretaris aan zijn standpunt  ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden.

Land van besluit: Netherlands , Land van herkomst: Mali , Trefwoorden: Binnenlandse bescherming, Individuele beoordeling, Informatie over het land van herkomst, Kennelijk ongegrond verzoek, Niet-begeleide minderjarige, Persoonlijke omstandigheden van verzoek(st)er, Versnelde procedure , Date of Decision: 07-04-2016

Er is niet voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden voor een intern vestigingsalternatief, Gezien in casu van de vluchteling redelijkerwijs niet verwacht kan worden zich in het gebied te vestigen. De redelijkheidstoets van UNHCR is immers vergelijkbaar met deze in nationale wetgeving en UNHCR omschrijft het vestigingsalternatief als “niet redelijk”.

Land van besluit: Netherlands , Land van herkomst: Syria , Trefwoorden: Beoordeling van feiten en omstandigheden, Eerste land van asiel, Ernstig, niet-politiek misdrijf, Gegronde vrees, Handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de VN, Land van herkomst, Misdaad tegen de menselijkheid, Nationaliteit, Oorlogsmisdaden, Persoonlijke omstandigheden van verzoek(st)er, Relevante feiten, Verplichting tot medewerking , Date of Decision: 03-12-2015

Het grief slaagt erom of de afwijzing van de verblijfsvergunning en bijgevolg de uitvaardiging van het inreisverbod op basis van artikels 1F(a)-(c) tegen de applicant gegrond waren. Onder deze provisies kan de staatssecretaris van veiligheid en justitie het element van nationale veiligheid aanhalen als ‘ernstige reden’ voor zijn beslissing indien ‘personal participation’ kan worden bewezen.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database co-ordinated by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 19 EU Member States, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant Member State’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Amanda Taylor (ataylor@ecre.org) or Julia Zelvenska (jzelvenska@ecre.org).