• The European Court of Human Rights has found that removal of Uzbek/Tajik nationals from Russia would violate Article 3 ECHR, due to the two countries' unimproved criminal justice system and lack of convincing assurances by the two governments.

   

 • The Court of Justice has found that for a subsidiary protection beneficiary’s action to be deemed inadmissible due to lack of sufficient interest, the rights and benefits granted must indeed be the same as those the applicant would enjoy if they held refugee status, even if the difference only encompasses ancillary rights.

 • The Court of Justice of the EU found that there is no explicit obligation for Member States to issue a decision on their own responsibility under Dublin III, nor a requirement for reviewing authorities to examine Dublin considerations ex proprio motu.

   

   

 • The Court of Justice of the European Union has delivered its judgment on a preliminary ruling concerning the correct processing of applications for international protection lodged separately by family members and the interrelationship between them.

 • The Court of Appeal recently ruled that the detention of foreign nationals pending their removal under Dublin III was unlawful due to lack of a definition for risk of absconding in domestic law, with damages being the appropriate form of remedy.

   

Latest News


The Netherlands – The Hague Court decides on suspensory effect of appeal against rejection of asylum request

Date: 
Wednesday, October 10, 2018

On 10 October, the District Court of The Hague ruled in a case concerning the application for provisional measures pending the decision on an appeal against the rejection of an asylum claim.

The case concerned an Algerian national who was refus

Finland – Supreme Court decides on minor returns and the duty of authorities to conduct safety assessment

Date: 
Tuesday, October 23, 2018

On 23 October, the Finish Supreme Court ruled on the possibility to return an unaccompanied minor to Iraq, where his family resided.

The Finnish Immigration Service had rejected the minor’s application for international protect

The Netherlands – The Hague Court rules in a case of a Ukrainian national of Roma background

Date: 
Wednesday, October 10, 2018

On 10 October, The Hague Court in the Netherlands ruled on a case concerning the safety of a Roma applicant in Ukraine.

The case concerned a Roma woman of Ukrainian nationality, claiming that she was facing difficulties in Ukraine due to her et

Latest Cases


Země, kde bylo rozhodnutí vydáno: Czech Republic , Země žadatele: Iraq , Klíčová slova: Dublinský transfer, Zadržení / zajištění , Date of Decision: 01-06-2015

Český krajský soud projednával žádost, týkající se protiprávnosti usnesení, vykonaného podle § 129 (1) zákona o pobytu cizinců. Po provedení textové a teleologické analýzy výše zmíněného státního ustanovení soud rozhodl, že zákon předložený v Článku 28 Dublinského nařízení III není použitelný v České republice, protože tento členský stát nebyl schopen stanovit objektivní kritéria k posuzování rizika útěku.      

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno: Czech Republic , Země žadatele: Ukraine , Klíčová slova: Důvody pronásledování, Příslušnost k určité sociální skupině , Date of Decision: 19-05-2004

Rozsudek definoval určitou sociální skupinu jako skupinu osob, která sdílí objektivně společnou charakteristiku nebo je alespoň takto společností vnímána. Tato charakteristika má často povahu vrozeného, nezměnitelného rysu nebo je jinak zásadní pro lidskou identitu, svědomí nebo výkon lidských práv dotyčných osob. Riziko pronásledování samo o sobě tuto charakteristiku nepředstavuje.

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno: Czech Republic , Země žadatele: Ukraine , Klíčová slova: Doplňková ochrana, Vážné újma, Zjevně nedůvodná žádost, Zrychlené řízení , Date of Decision: 28-11-2008

Posouzení žádosti jako zjevně nedůvodné vyžaduje třístupňový test:  (1) zda hrozí stěžovateli vyhoštění nebo vydání k trestnímu stíhání do ciziny, (2) zda mohl žadatel podat žádost dříve a (3) zda je z postupu žadatele patrné, že žádost podal „pouze“ s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění nebo vydání.

Článek 9 Evropské úmluvy o lidských právech nemá na rozdíl např. od čl. 3 a čl. 8 téže úmluvy extrateritoriální účinky. Navrácení jednotlivce do země, kde mu hrozí omezení jeho náboženské svobody, které nedosahuje intenzity zásahu do jeho práv podle čl. 3 úmluvy, není v rozporu s úmluvou. Takové navrácení nemůže ani prima facie představovat vážnou újmu pro účely posouzení doplňkové ochrany.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Amanda Taylor (ataylor@ecre.org).