Latest News


NL: Secretary of State did not sufficiently motivate why the sexual orientation of the asylum seeker is not credible

Date: 
Thursday, April 6, 2017

On 6 April 2017, the Court of The Hague has given a ruling related to a sexual-orientation-based asylum application by a Nigerian national. It ruled that, when deciding on the judicial review of an asylum case, particularly concerning the credibility of the asylum claim, it cannot be inferred from Article 46(3) recast Asylum Procedures Directive how invasive the assessment by the court in question must be.

UK Supreme Court: no breach of Article 8 ECHR when initiating proceedings for using a false passport

Date: 
Tuesday, April 11, 2017

On 11 April 2017, the UK Supreme Court ruled on case SXH (Appellant) v The Crown Prosecution Service (Respondent) [2017] UKSC 30, relating a Somalian national who fled persecution on the basis of her belonging to a minority clan. She reached the UK from the Netherlands using a false passport. She applied for asylum and was arrested on suspicion of committing an offence under the Identity Cards Act 2006 (being in possession of an identity card relating to someone else).

UK: Upper Tribunal rules on obligations under Article 17 Dublin Regulation and Article 8 ECHR concerning family reunification of unaccompanied minor

Date: 
Wednesday, April 12, 2017

The UK Upper Tribunal released its judgment in case RSM and ZAM v SSHD [2017] UKUT 00124 (IAC), related to the exercise of the discretionary power set forth by Article 17 of the Dublin Regulation for the purposes of reuniting the applicant, an Eritrean unaccompanied minor residing in Italy, with his family in the UK.

Latest Cases


Země, kde bylo rozhodnutí vydáno: Czech Republic , Země žadatele: Iraq , Klíčová slova: Dublinský transfer, Zadržení / zajištění , Date of Decision: 01-06-2015

Český krajský soud projednával žádost, týkající se protiprávnosti usnesení, vykonaného podle § 129 (1) zákona o pobytu cizinců. Po provedení textové a teleologické analýzy výše zmíněného státního ustanovení soud rozhodl, že zákon předložený v Článku 28 Dublinského nařízení III není použitelný v České republice, protože tento členský stát nebyl schopen stanovit objektivní kritéria k posuzování rizika útěku.      

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno: Czech Republic , Země žadatele: Ukraine , Klíčová slova: Důvody pronásledování, Příslušnost k určité sociální skupině , Date of Decision: 19-05-2004

Rozsudek definoval určitou sociální skupinu jako skupinu osob, která sdílí objektivně společnou charakteristiku nebo je alespoň takto společností vnímána. Tato charakteristika má často povahu vrozeného, nezměnitelného rysu nebo je jinak zásadní pro lidskou identitu, svědomí nebo výkon lidských práv dotyčných osob. Riziko pronásledování samo o sobě tuto charakteristiku nepředstavuje.

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno: Czech Republic , Země žadatele: Ukraine , Klíčová slova: Doplňková ochrana, Vážné újma, Zjevně nedůvodná žádost, Zrychlené řízení , Date of Decision: 28-11-2008

Posouzení žádosti jako zjevně nedůvodné vyžaduje třístupňový test:  (1) zda hrozí stěžovateli vyhoštění nebo vydání k trestnímu stíhání do ciziny, (2) zda mohl žadatel podat žádost dříve a (3) zda je z postupu žadatele patrné, že žádost podal „pouze“ s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění nebo vydání.

Článek 9 Evropské úmluvy o lidských právech nemá na rozdíl např. od čl. 3 a čl. 8 téže úmluvy extrateritoriální účinky. Navrácení jednotlivce do země, kde mu hrozí omezení jeho náboženské svobody, které nedosahuje intenzity zásahu do jeho práv podle čl. 3 úmluvy, není v rozporu s úmluvou. Takové navrácení nemůže ani prima facie představovat vážnou újmu pro účely posouzení doplňkové ochrany.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database co-ordinated by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 19 EU Member States, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant Member State’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Amanda Taylor (ataylor@ecre.org) or Julia Zelvenska (jzelvenska@ecre.org).